Fullført sensorimotorisk psykoterapi

Fullført sensorimotorisk psykoterapi

Publisert: onsdag 4. januar 2023
 
For første gang har deltakere fullført alle tre nivåer av sensorimotorisk psykoterapi-utdanning i Norge. – I pasientbehandling opplever jeg at metoden er helt uvurderlig, sier psykologspesialist Ingrid Seim.
Mer om

Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver


​I november ble siste samling på nivå tre av sensorimotorisk psykoterapi-utdanningen gjennomført i Trondheim. De 20 deltakere som deltok er de første i Norge som har gjennomgått alle nivåene i utdanningen.


Kroppen forteller en historie

Mens de vanligste terapiformene begynner med hodet (pasientenes kognitive opplevelse) og beveger seg nedover mot følelser og adferd, jobber du motsatt vei i sensorimotorisk terapi. Der begynner terapien med å se på kroppslige signaler, gester, kroppsholdning og impulser. Tankene kommer i annen rekke.

– Kroppen holder fast i så mange ting som skjer oss gjennom livet, inkludert barndommen. Gjennom utdanningen lærer deltakerne seg å observere og tolke signaler. Det kan så enkelt som et smil, en grimase, at noen klør seg, vrir seg i stolen, fryser til når de snakker om en bestemt situasjon og lignende. Vi sender alle en rekke signaler, både bevisst og ubevisst til enhver tid, inkludert i stillhet. Det er små historier i alt disse signalene. Og i terapien leder vi terapeuter pasientens oppmerksomhet mot alle disse små signalene, sier kursleder Tony Buckley og tilføyer:

– Vi finner det som har satt seg fast og løser opp i det gjennom kroppslig intervensjon. Vi gjør det på en leken måte, i kroppsfokusert mindfullness. Og det vekker også nysgjerrigheten hos pasientene, når de blir gjort oppmerksomme på alle signalene de selv sender.


 Tony.JPG

Det er 12 år siden Tony Buckley begynte å undervise i sensorimotorisk psykoterapi i Norge. Nå er han fornøyd med at en gruppe terapeuter for første gang i Norge, har fullført alle de tre nivåene og at metoden dermed vil bringes ut i det norske terapeutiske feltet.


Kommer fortere til kjernen

Ingrid Seim, er psykologspesialist og deler arbeidstiden sin mellom SPST i Kristiansand og akuttambulant team i Arendal.

– Det har vært kjempespennende å ta denne utdanningen. I forhold til pasientbehandling opplever jeg at det er helt uvurderlig. Å oppleve at vi har noen redskap for å håndtere alt som kommer opp i terapi, på en måte som er til hjelp for pasienten, er veldig bra. Gjennom fokus på kroppen kommer vi fortere til kjernen rett og slett, sier hun.

 

Ingrid Seim.jpg

– Dette er en veldig grundig og litt tøff utdanning. Vi har trent mye på hverandre og fått tydelige tilbakemeldinger fra veilederne underveis. En ting som er fint med denne terapiformen er at den ikke bare fungerer godt individualterapi, men også i gruppeterapi, sier Ingrid Seim, som er psykologspesialist.


Seim opplever at det å være i stand til å lese det nonverbale hos pasienten som er i terapi, har hjulpet henne som terapeut. Hun er ikke bare opptatt av hva de forteller, men hvordan de forteller det.

– Før lot jeg meg lettere avlede av historiene og det de snakket om i terapien. Nå har jeg fått noen redskaper som gjør at jeg lettere kan holde fokus på kjernen i problemene til de jeg har, sier hun.

 

Øver på hverandre

Tony Buckley har jobbet med metoden i rundt 16 år og undervist i samme metode i 14 år, 12 av dem i Norge. Han er ansatt på Sensorimotor Psychotherapy Institute i Boulder Colorado USA, men er basert i England. Han forteller at metoden har blitt populær over hele verden nå.

I undervisningen jobber kursdeltakerne både med å selv og med hverandre, for å lære de sensorimotorisk teknikkene.

– Jeg opplever selv, i min egen praksis, at jeg når fram til steder jeg ikke kommer fram til hvis vi bare jobbet med ord basert på kognitiv og emosjonell erfaring. Pasientene melder tilbake at de føler seg bedre forstått og sett. Kroppen holder på historier, som en prediktiv måte å forutse fremtidig opplevelser. Ved å adressere denne kroppslige opplevelsen, kan vi løse dypere problemer en gang for alle. På denne måten jobber vi på et dypere nivå enn andre former for ikke-kroppsfokusert psykoterapi, sier Tony Buckley.


 Tony med gruppe.jpg

 Tony Buckley sammen med en av gruppene han jobbet med i Trondheim.


– Masse nyttig tilbakemelding

Tor Hogstad, psykologspesialist og rådgiver ved RVTS Midt er en av de som har gjennomgått alle de tre nivåene i utdanningen. Han har også bidratt i organiseringen av utdanningen i Trondheim.

– Jeg har ikke vært borti noen utdanning, hvor jeg har fått så mye tilbakemeldinger på meg selv som terapeut. Det har vært veldig nyttig både personlig og faglig, sier Hogstad.

Han mener at de som terapeuter, allerede på nivå én, fikk en helt ny inngang til hvordan de skulle møte traumer. Og at kompetansen i metoden, etter å ha gjennomgått alle de tre nivåene, er svært solid.

 

Vil føre kunnskapen videre

Gjennom sitt arbeid vil terapeuter formidle kunnskapen videre. Hogstad er en av tre psykologer, og en klinisk spesialist i familieterapi,   ved RTVS Midt som nå er ferdigutdannet innen sensorimotorisk psykoterapi.

– Ved RVTS er vi jo mye ute og veileder og underviser, og den sensorimotorisk psykoterapien vil vi ha med oss når vi er ute og treffer andre hjelpere. Vi kan dra dette inn teoretisk, men også med praktiske øvelser, slik at de vi underviser kan få opplevelsen av hvordan det virker.


 Tor.jpg

– Man trenger ikke å ta hele utdanningen for å få en bevissthet rundt hvordan kroppen spiller en viktig rolle når man møter pasienter, sier Tor Hogstad, psykologspesialist og rådgiver ved RVTS Midt.


Han synes det har vært en veldig fin reise å være med på, og er svært fornøyd med å ha tatt denne utdanningen.

Jeg jobber jo klinisk også og opplever god effekt av å ha sensorimotorsik fokus sammen med klientene mine. Jeg håper flere tar hele eller deler av denne utdanningen fordi den bidrar til en utvidet forståelse som både pasienter og hjelpere vil ha nytte av, sier Hogstad.


​Fakta
Forskning viser at traumer setter seg dypt i kroppen og at mange symptomer hos traumatiserte er somatisk styrt. Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot de kognitive og følelsesmessige aspektene av traumer, er kroppen fokus i videreutdanningen i sensorimotorisk psykoterapi. Dette inkluderer spesifikke verktøy du kan bruke for å jobbe med kroppen i terapiarbeidet.
Utdanningen er delt i tre nivåer. På Nivå 1 er fokus på hvordan bearbeide traumer gjennom å jobbe med kroppslige reaksjoner. På Nivå 2 fokuseres emosjonelle skader samt tilknytnings og utviklings-problematikk. På Nivå 3 går utdanningen enda dypere med grundig ferdighetsøving, personlige tilbakemeldinger.
Sensorimotorisk psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnlagsforståelse, og integrerer elementer fra bl.a. nyere nevrovitenskap, tilknytnings og dissosiasjonsteori og kognitiv terapi.  Mindfulness står sentralt. Tilnærmingen kan også enkelt kombineres med andre terapiretninger, som f.eks. psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, skjematerapi og EMDR. Det arrangeres kurs i Sensorimotorisk psykoterapi jevnlig i Norge både i Trondheim og andre steder. 


 Gjenbruk av katalogelement