FolkeopplysningskampanjeSelvmordsforebyggingStart

Illustrasjon av to kvinner, hvor den ene strekker ut en hjelpende hånd til den andre.

Folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging er i gang!

Publisert: mandag 3. oktober 2022
 
24. oktober gikk startskuddet for den regional folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging. Kampanjen vil være synlig i Trøndelag og Møre og Romsdal, i fem uker framover.
Mer om
Folkeopplysningskampanjen, Selvmordsforebygging
Rita Småvik
RådgiverHedda Estensen
KommunikasjonsrådgiverI sosiale medier, på boards på busskur og byvegger, i avisannonser: Folkeopplysningskampanjen for selvmordsforebygging skal merkes i de fem ukene kampanjen pågår. Helsedirektoratet har blant annet laget denne sterke og fine filmen som spres i ulike kanaler:

Film fra Helsedirektoratet til kampanjen Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv


Et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord (PDF) er folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging.


Hensikten med kampanjen er å øke kunnskapen om at det ikke er farlig å snakke om selvmordstanker. Tvert imot kan det å snakke om slike tanker bidra til å redde liv.

I arbeidet med å forebygge selvmord må vi starte der folk lever og bor, og vi mener at alle kan bidra til å forebygge selvmord.


Kurs og kompetanseheving i kampanjeperioden


Vi ønsker å tilby kompetanseheving til kommunene- og spesialisthelsetjenesten. RVTS Midt arrangerer kurs og kompetanseheving om suicidalitet, i hele kampanjeperioden. Gjennom kompetansehevingen vil vi ha fokus på betydningen av relasjoner. Vi vil se på hvilke sammenhenger suicidalitet oppstår og vedlikeholdes i.

Folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging. Kampanjestart 24. oktober. Grafikk med bilde av ansatte hos RVTS Midt.

Kampanjeansvarlig. Rita Småvik, Laila Hoff Johansen, Christine Riseth Kvello og Julia Hagen hos RVTS Midt jobber med folkeopplysningskampanjen om selvmordsforebygging.


Alle kan bidra til å forebygge selvmord


RVTS Midt ønsker å bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstematikk. Dette for å redusere stigma i samfunnet og for å motivere flere til å søke hjelp. Det er også viktig at flere våger å handle dersom de er bekymret for noen. Det kan være et familiemedlem, en venn, en kollega eller en bekjent.

I løpet av kampanjeperioden vil vi spre viktige budskap for å øke kunnskapen i befolkningen. 27. og 28. oktober inviterer RVTS Midt til konferanse om selvmordsforebygging. Denne er åpen for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan forstå suicidalitet i en relasjonell og eksistensiell kontekst.

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv


Vi ønsker at kampanjen og budskapet skal nå ut til hele den voksne befolkningen. Derfor vil kampanjemateriellet spres i ulike kanaler. Kampanjen retter seg spesielt mot menn i alderen 40-60 år, fordi 2 av 3 selvmord begås av menn.

I Trøndelag har vi tre sørsamiske forvaltningskommuner, Røros, Snåsa og Røyrvik. I disse kommunene vil vi formidle kampanjemateriellet på sørsamisk. Vi vil også tilby et tilpasset kurs i de aktuelle kommunene.

Region midt og lokalsamfunnet


Folkeopplysningskampanjen er del av en større innsats for å forebygge selvmord. Vi vil oppfordre kommunene i region midt til å ha fokus på hvor folk får hjelp i egen kommune og synliggjøre hvilke tilbud kommunene har på sine nettsider.

Underveis i kampanjeperioden vil vi gi opplæring til nøkkelpersonell i lokalsamfunnet, slik at de enklere kan fange opp selvmordstanker og bli tryggere på hvordan de kan snakke om selvmord.

Vi vil gi opplæring til fastleger i klinisk vurdering av selvmordsfare, samt behandling og oppfølging av suicidale pasienter. Videre vil vi tilby personer med økt selvmordsrisiko, og deres pårørende, støtte gjennom kunnskapsbasert behandling og tilgang til selvhjelpsverktøy.

Ambassadørene formidler viktige budskap


Med oss på laget har vi flere ambassadører. Disse skal bidra med å spre budskap i kampanjeperioden. Målet er å nå ut til flest mulig privatpersoner, med historier og viktige budskap om selvmord og selvmordsforebygging.

Både offentlige og private aktører skal bidra til kampanjen som ambassadører, fra politiets nettpatrulje i Trøndelag og Veteran Midt-Norge til NTNU og studentsamskipnaden Sit.

Trøndelag fylkeskommune og en rekke kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal er med på dugnaden. Dessuten har en rekke aktører fra idretten sagt at de ønsker å stille opp, deriblant Nidaros Hockey, Rosenborg ballklub og Molde fotballklubb.


Historier om håp


I anledning folkeopplysningskampanjen, har RVTS Midt samlet inn en rekke historier om håp. Dette er historier hvor deltakere forteller hva som har gitt dem håp, gjennom vanskelige stunder. Disse historiene vil være en del av prosjektet. Hensikten er å gi eksempler på erfaringer knyttet til endring og bedring i enkeltindividers situasjon.

RVTS Midt har regionalt ansvar for kampanjen


Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region midt (RVTS Midt) har det regionale ansvaret for gjennomføring av folkeopplysningskampanjen. Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF). Det er Helsedirektoratet som eier prosjektet.

Veiledning om selvmordstanker og selvmord


Er du bekymra for at noen du kjenner kan ha selvmordstanker?

Lurer du på hva du kan gjøre for å hjelpe?

Råd til deg som er bekymret for noen


Har du hatt selvmordstanker selv?

Er du usikker på hvordan du kan fortelle det til noen?

Råd til deg som har selvmordstanker


Fagdager i Møre og Romsdal


9. november på Scandic Seilet i Molde

10. november på Thon Hotell i Kristiansund

21. november på Quality Hotel Ulstein i Ulsteinvik

30. november på Scandic Parken i Ålesund


Fagdagene arrangeres av RVTS Midt, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Vi arrangerer gjerne kurs og fagdager i kommunene i Trøndelag.

Ønsker du at RVTS Midt skal tilby kompetanseheving i din kommune?

Ta kontakt med Rita Småvik, rådgiver hos RVTS Midt:

Rita Småvik
92 05 12 31 / 72 82 20 05
rita.smavik@stolav.no

Tilbud om kompetanseheving i kampanjeperioden

Fenomenforståelse
 • Ulike perspektiver for hvordan suicidalitet kan forstås; biomedisinsk, psykologisk, eksistensiell, relasjonell/kommunikativ og kontekstuell/sosiokulturell forståelse
 • Suicidalitet i et livsløpsperspektiv
 • Suicidalitet versus selvskading
 • Selvmord og selvskading som konsekvens av vold og overgrep

Selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv
 • Folkehelse, relasjonell velferd, meningsfulle liv og mattering – betydningen av å føle seg verdifull samt tilføre verdi til andre og samfunnet
 • Handlingsplanarbeid i kommunene

Tilnærming til personer som kan være i selvmordsfare
 • Kommunikasjon og relasjon – dialog og anerkjennelse som kjernebegrep
 • Samarbeid med pårørende og andre betydningsfulle personer i nettverket, inkludert tjenester og fagpersoner
 • Personsentrerte, recovery-orienterte og menneskerettighetsbaserte tjenester
 • Omsorg, behandling og oppfølging i døgnbaserte tjenestetilbud

Ivaretakelse av etterlatte og pårørende
 • Sorg og komplisert sorg
 • Barn som etterlatte og barn som pårørende

Selvskadings- og selvmordsinnhold på sosiale medier
 • Barn og unges erfaringer
 • Råd til hjelpere og andre voksne
Konferanse om selvmordsforebygging

27. og 28. oktober på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim

Påmelding via Checkin

Konferansen er åpen for alle som vil lære mer om selvmordsforebygging.

Som deltaker vil du få kunnskap til å bedre forstå suicidalitet i en relasjonell og eksistensiell kontekst.
Vivat arrangerer jevnlig kurs om selvmordsforebygging

RVTS Midt tilbyr disse kursene til halv pris i kampanjeperioden

Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare 
2. og 3. november på Statens hus i Trondheim

OPS! Oppmerksom på selvmordstanker
8. november i Trondheim

Du finner mer informasjon på Vivat sine nettsider

Vivat og RVTS Midt kan sette opp flere kurs om selvmordsforebygging i kampanjeperioden

 Gjenbruk av katalogelement