Folkeopplysningskampanje-om-selvmordsforebygging

Våg å spørre om selvmordstanker – det kan redde liv

Publisert: onsdag 22. juni 2022
 
Å gå nært og bry seg kan bety forskjellen på liv og død. Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv», har som mål å spre kunnskap om at det ikke er farlig å snakke om selvmordstanker, det kan derimot redde liv.
Mer om
Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver

2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge, og tallet ligger relativt stabilt rundt 600 selvmord årlig. Selvmord og selvmordsforsøk, har store ringvirkninger. Det påvirker familier, venner, kolleger og samfunn. 

– Selvmordstallene går dessverre ikke ned, og det å sette fokus på problematikken er derfor svært viktig. Mange er redd for å spørre om selvmord fordi de tror det kan være med å plante en idé, men all forskning viser at spørre om selvmordstanker ikke er farlig. Å tørre å gå nærmere de vi har rundt oss og spørre om selvmordstanker, kan tvert om være med på å avverge selvmord, sier Rita Småvik, rådgiver ved RVTS Midt, fagkoordinator for faggruppe vold, overgrep og selvmordsforebygging.Rita Småvik er rådgiver ved RVTS Midt og jobber blant annet med selvmordsforebygging.

Ønsker å nå nøkkelpersoner
 Folkeopplysningskampanje rulles ut i Trøndelag og Møre og Romsdal i oktober. Prosjektet er todelt: Det består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for ansatte i kommuner og i helseforetakene, fastleger og frivillige.
– Vi ønsker å øke kunnskapen ute blant folk, inkludert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet. Vi vil veldig gjerne ha lærere, prester, politi, taxisjåfører, bedriftsledere og ledere for fritidsaktiviteter på kurs i selvmordsforebygging. Vi ønsker også å øke kompetansen i tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker som kan være i selvmordsfare, sier Rita Småvik. 
Hun forteller at i Irland ble taxisjåfører brukt som en ressurser i det selvmordsforebyggende arbeidet. De fikk kursing og hadde klistremerke i taxien hvor det sto: «Har du selvmordstanker? Snakk med meg». 
– Klistremerkene bidro til mange nære samtaler og i løpet av en måned kjørte 20 taxisjåfører rundt 50 personer til legevakten eller til andre hjelpeinstanser pga. selvmordsfare. Det handler å bry seg og det håper vi at folkeopplysningskampanjen kan øke bevisstheten rundt, sier Småvik. 

Helsedirektoratet står bak
Helsedirektoratet er prosjekteier for kampanjen. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) er prosjektleder og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) koordinerer prosjektet i regionen. RVTS Midt samarbeider med kommuner, organisasjoner og helseforetakene i dette prosjektet.
Kampanjen skal nå hele befolkningen i region Midt, men særlig menn. 
– Vi ser det som ekstra viktig å nå ut til menn, fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år er blant menn, sier Småvik. 
Kampanjen skal hovedsakelig spres i sosiale medier, nett- og papiraviser, en egen nettside www.helsenorge.no/selvmord vil tilby informasjon om hvordan man kan snakke om selvmord, inkludert samtaleguider og hvor man kan søke hjelp. 

Kurs til kommunene 
I forbindelse med kampanjen tilbys en rekke kompetansetiltak for ansatte i kommunene, fastleger, samt andre ressurspersoner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Blant annet vil det holdes kurs i forståelse og forebygging av selvmord og selvskading, ivaretakelse av pårørende og etterlatte, samt ulike kurs i regi av Vivat selvmordsforebygging.  
– Dette er en veldig god mulighet for kommunene til å ruste opp kunnskapen sin om selvmordsforebygging. Potensiale for å forebygge selvmord er stort og vi håper vi klarer å engasjere mange til å bidra, både ansatte i kommunene, helsevesenet og ressurspersoner i lokalsamfunn, sier Rita Småvik.

Historier om håp
I forbindelse med en folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging vi ved RVTS Midt også å samle korte, anonyme historier fra personer over 18 år som har opplevd suicidalitet, og som kan dele erfaringer om hvordan de har kommet seg gjennom en slik krise.
– Å samle og dele slike historier er å bidra til økt innsikt i hva som kan bidra til håp og endring hos personer som har selvmordstanker, noe som er viktig kunnskap for selvmordsforebyggende arbeid, sier Småvik.

Vil du bidra?
De som kan tenke seg å bidra med å dele sine erfaringer kan skrive inntil 1 side med utgangspunkt i dette spørsmålet:
Basert på dine erfaringer med selvmordstanker/-forsøk, hva tenker du var viktig for at du skulle få det bedre? Var det noe spesielt du vil trekke frem som ga deg håp og som bidro til en endring og bedring i din situasjon?  
For å sikre annymite skal ikke eget navn eller navn på andre personer eller steder, tas med. Skriv derimot gjerne kjønn og alder. Spørsmålet over besvares via en lenke i verktøyet Surveymonkey innen 1. desember 2022: Skriv inn din historie her.


Konferanse
I forbindelse med Folkeopplysningskampanjen om forebygging av selvmord, inviterer RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag til regional konferanse om selvmordsforebygging i Trondheim 27. og 28. okt. 2022, Radisson Blu Royal Garden Hotel. 
Konferansen er aktuell for fagpersoner i ulike tjenester, kompetansemiljøer, bruker- og frivillige organisasjoner, etterlatte og andre som er engasjerte i temaet.​Fakta: 
Folkeopplysningskampanjen om forebygging av selvmord, «Snakk om selvmordstanker-det kan redde liv» igangsettes i oktober 2022. Kampanjen har en nasjonal overbygning hvor Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for selvmordsforskning, NSSF, er prosjekteiere. Gjenbruk av katalogelement