Flyktningsituasjonen_Ukraina

Flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina

Publisert: fredag 11. mars 2022
 
​RVTS Midt tilbyr rådgivning og konsultasjon til kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre hjelpere, i forbindelse med den aktuelle flyktningsituasjonen knyttet til krigen i Ukraina. Ta kontakt med oss ved behov.
Mer om

Det er etablert en beredskap i forbindelse med Ukraina-krigen. Henvendelse: telefon 971 44 792 mellom klokken 08.00 og 20.00 alle dager.


Telefon: + 47 72 82 20 05

E-post: rvts@stolav.no


Info om aktuelle kurs og webinar 

 

Opptak av webinar fra Helsedirektoratet om risiko for utnyttelse og menneskehandel.

Opptak av webinar fra Helsedirektoratet om Psykososial støtte og oppfølging til barn, unge og familier som har flyktet fra Ukraina.

 

Relevante lenker og brosjyrer


Informasjonsmateriell til flyktninger og berørte familier: Krigen i Ukraina - RVTS Øst (rvtsost.no)

Helsedirektoratets nasjonale veileder: Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - Helsedirektoratet

RVTSene sin ressursportal om asylsøkere og flyktninger: Flyktning.net

Råd om støtte til flyktninger: Les mer

Hvordan kan psykologer hjelpe flyktningene? Se opptaket

Guide og App for flyktningforeldre – og e-læringskurs for hjelperne.

Hvordan hjelpe flyktninger som har overlevd seksualisert vold?
​Mange flyktninger har opplevd seksualisert vold før de kom til Norge. Det er viktig at både profesjonelle- og frivillige hjelpere fanger dem opp og bidrar til at de får den hjelp de har behov for.
RVTSene har laget en ressursside med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan en kan hjelpe overlevere. Nettsiden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.
​Denne filmen gir en kort introduksjon til temaet «Seksualisert vold i krig og konflikt» og innholdet på ressurssiden:
 
Selvhjelpsprogram for ukrainske flyktninger
Selvhjelpsprogram for ukrainske flyktninger som informerer om mulige psykologiske reaksjoner og opplevelser som følge av det å være flyktning. Programmet inneholder også enkle øvinger og verktøy som kan vere til hjelp for å redusere stress og bearbeide vanskelige reaksjoner. Programmet er primært rettet mot flyktninger, men kan og være til nytte for helsepersonell. 

 Gjenbruk av katalogelement