Flyktningkonferanser skal styrke hjelpere

Flyktningkonferansen 2023 skal styrke hjelpere

Publisert: 13. desember 2022
 
Utlendingsdirektoratet (UDI) anslås at det kommer 40.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2023. Hvordan hjelpere kan møte disse, og andre flyktninger, på best mulig måte blir tema på tre flyktningkonferanser i regionen vår.
Mer om

Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver


​Gjennom en todagers konferanse om arbeid med flyktninger og asylsøkere, Flyktningkonferansen 2023, ønsker RVTS Midt og statsforvalteren i Trøndelag og statsforvalteren i Møre og Romsdal å styrke kompetansen til ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og ansatte på mottak. Konferansen arrangeres både på Stiklestad, i Trondheim og i Molde.


– Situasjonen med et stort antall flyktninger som ankommer de ulike kommunene fra Ukraina gjør det særlig aktuelt å samles å lære mer om oppfølging av flyktninger. I tillegg til at UDI planlegges mottak av 30 000 flyktninger fra Ukraina i 2023, har det gjennom mange år kommet både overføringsflyktninger og asylsøkere fra et stort antall land til Norge. Vi vet fra undersøkelser at mange fagfolk er usikre på hvordan de skal gi god hjelp til disse gruppene. Det er også viktig å få til godt samarbeid med andre etater, og det å møtes på konferansen kan gi mulighet til bedre samarbeid med andre som arbeider på andre felt i kommunen som også er relevant for flyktningene, sier Håkon Stenmark, psykologspesialist og nestleder ved RVTS Midt.Flyktningkonferansen 2023: Håkon Stenmark er en av arrangørene i forbindelse med konferansen.

Mange tema vil bli belyst på konferansene


Blant temaene som blir løftet på konferansen er:

- Flyktninger fra Ukraina, situasjon og hjelpebehov

- Presentasjon av gode lokale tiltak i arbeid med flyktninger og asylsøkere

- Hvordan bruke tolk i vanskelige samtaler med flyktninger og asylsøkere

- Flyktninger og mental helse. Hvilke tiltak kan gjøre en forskjell?

- Det å leve med pågående traumer, hva kan hjelperen gjøre?

- Lengeværende beboere på asylmottak – problemstillinger og tiltak

- Hva trenger skoler og barnehager for å ivareta flyktningbarna?

- Problemstillinger knyttet til overgang fra flyktningtjeneste til vanlige kommunale tjenester
Stor interesse for faglig påfyll


– RVTS Midt har tidligere gjennom mange år hatt flyktningfaglige nettverk i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. I disse nettverkene har vi satt fokus på psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere. Her har fagfolk både fra kommunene og spesialisthelsetjenesten møttes for å lære mer om ulike tema knyttet til flyktninger og asylsøkere. Interessen for dette har variert noe i forhold til hvor mange flyktninger og asylsøkere som har kommet i de ulike periodene. Nå har vi registrert stor interesse for mer kunnskap om arbeid med flyktninger – sikkert på grunn av at så mange kommer fra Ukraina, sier Stenmark. 


Det er gratis å delta på konferansen, og det er også gratis overnatting for et begrenset antall deltakere. Håpet er at mange benytter seg av muligheten med kunnskapspåfyll om flyktningtematikk.

– Jeg håper deltakere etter konferansen kan få en større forståelse for utfordringene flyktninger og asylsøkere møter når de kommer til Norge, og at de kan kjenne seg tryggere på hva å gjøre i sitt arbeid. Videre håper jeg at konferansene kan legge til rette for bedre samarbeid rundt flyktninger og asylsøkere med oppfølgingsbehov, sier Håkon Stenmark ved RVTS Midt.


Klikk deg inn og les mer om, eller meld deg på, konferansene:


Flyktningkonferanse på Stiklestad
Flyktningkonferanse i Møre og Romsdal
Flyktningkonferanse i Trondheim


 Gjenbruk av katalogelement