Flyktningkonferansen2024

Flyktninger som holder rundt hverandre. Skygge av soldat i bakgrunnen.

Flyktningkonferansen 2024

Publisert: tirsdag 3. oktober 2023
 
Mer om
Flyktning


Årets flyktningkonferanse arrangeres i Trondheim 5. og 6. mars 2024. I år ønsker vi å samle hele regionen til én felles konferanse. Også deltakere fra andre deler av landet er velkommen.

Vårt ønske for konferansen er å gi en større forståelse for utfordringene flyktninger og asylsøkere møter når de kommer til Norge. Målgruppen for konferansen er alle som møter flyktninger og asylsøkere i sitt daglige arbeid.

 

Pris kr. 1200,- som inkluderer lunsj begge dager.

RVTS Midt dekker et begrenset antall hotellrom for tilreisende deltakere fra regionen. 

Merk at årets konferanse foregår i samme uke som filmfestivalen i Trondheim, Kosmorama!
Statsforvalteren i Trøndelag, og Statsforvalteren Møre og Romsdal er medarrangører.


Program med innhold og tidspunkt kommer. 


Logo Statsforvalteren i Trøndelag.JPGLogo Statsforvalteren Møre og romsdal.JPG


 Gjenbruk av katalogelement