Barnehageveilederen

Ny veileder gir råd om håndtering av seksuell atferd hos barn

Publisert: fredag 26. august 2022
 
Den sylferske Barnehageveilederen som tar for seg forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd, hos førskolebarn, er nå tilgjengelig. Den vil være en nyttig veileder for ansatte i barnehage.
Mer om

​Tekst: RVTS Midt

​Formålet med veilederen er å heve ansattes kompetanse om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder, og gi hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Vi er alle født med en seksualitet, og den utvikles hele livet fra fødsel til død. Seksualiteten kan også uttrykkes av barnehagebarn, for eksempel gjennom lek.


– Barnehageveilederen er en guide vi har laget for å bidra til å vise vei. Vi ønsker å gi noen ekstra råd og tips, slik at det skal bli enklere å skille mellom sunn og usunn lek og atferd, sier Oddfrid Skorpe Tennfjord, psykolog hos RVTS Midt.



Oddfrid Skorpe Tennfjord, psykolog hos RVTS Midt har vært med på å utarbeide veilederen. Foto: Hedda Estensen.

Barnehageveilederen er utarbeidet av RVTS og Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd). 

Får mange henvendelser


Det hender at barnehageansatte er usikre på hvordan de skal tolke barns seksuelle atferd. Mange tar kontakt med RVTS og andre instanser som Statens barnehus og helsesykepleiere. 

– Når barnehageansatte tar kontakt med oss hender det at vi får gode beskrivelser av situasjoner eller hendelser, men av og til må innhente mer informasjon for å kunne veilede, forteller Skorpe Tennfjord. 

Hva er forskjellen på lek og alvor?


Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er sunn og unormal adferd. De som jobber med barn kan være usikre på om det de ser og hører er noe de skal reagere på. Nå kan de se i veilederen først, og så eventuelt kontakte andre for å drøfte. 

– Det hender jo at barn stimulerer seg selv eller onanerer mye, eller sier ting som gjør at vi voksne blir bekymra for om barnet blir utsatt for seksuelle overgrep, forklarer Skorpe Tennfjord. Veilederen sier også noe om denne tematikken.

Det handler om å trygge de ansatte


Veilederen er basert på utviklingspsykologi og fokuserer på trygghet, tilhørighet og regulerende relasjonelle erfaringer.
 
–  De som jobber med barn har allerede god kunnskap om barns utvikling. Hensikten med barnehageveilederen er å trygge dem som jobber i barnehage på deres håndtering av barns seksuelle utvikling, sier Skorpe Tennfjord.

De fargerike illustrasjonene i Barnehageveilederen er det Jens A. Larsen Aas, som står bak.


Har laget et videobibliotek


I den digitale utgaven av barnehageveilederen finnes det en rekke filmer om tematikken. Videoene er knyttet opp til aktuelle kapitler. Du finner alle de forskjellige videoene samlet i et eget videobibliotek i vedleggsdelen.

Videoene er delt opp i ulike temaer, og det er Nils Heldal, fra det kreativt byrået Framom, som intervjuer ulike fagfolk. En av disse er sexolog Margrete W. Aasland. Hun har utgitt bok om barn og seksualitet og har i mange år undervist i temaet ved Dronning Mauds minne, en høgskole som utdanner førskolelærere.

Heldal har også intervjuet Margareth N. Brøndbo. Hun har i mange år jobbet i barnehager i Trondheim, og har erfaring i håndtering av vold og overgrep mot barn. 

Vi får i tillegg høre hvordan familieterapeut Renate B. Sjaastad ved BUP, og barnevernspedagog Kjell Olav Tømmerås ved Statens barnehus, følger opp barn som har utvist skadelig seksuell atferd, eller som er utsatt for seksuelle krenkelser av andre barn.

– Det er mye god kunnskap og viktige refleksjoner som er samlet i dette videobiblioteket, sier Skorpe Tennfjord. 

I filmene får vi se eksempler på forskjellige scenarioer. De som er intervjuet gir av egne erfaringer og viser at vi alle må lære underveis.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

Illustrerer alvorlige temaer


Det er Jens A. Larsen Aas som har utviklet illustrasjoner til barnehageveilederen. Larsen Aas har tidligere illustrert skoleveilederen, og er kjent for mange gjennom sine fremstillinger av Brillebjørn, til barnebøkene og aktivitetsheftene med samme navn.

Larsen Aas bruker humor i tegningene han har utvikler til barnehageveilederen og skoleveilederen. Skorpe Tennfjord er fornøyd med resultatet.

– Tematikken er såpass alvorlig, at vi trenger illustrasjoner som gjør det mindre farlig å ta tak i, understreker Skorpe Tennfjord. 






Bakgrunn 
1. januar 2021 ble barnehageloven endret og barnehagene fikk et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Et nytt kapittel skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Dersom et barn som utsettes for (ulike typer) krenkelser, har alle som jobber i barnehagen en aktivitetsplikt som består i å gripe inn og stoppe krenkelsen. Den ansatte skal også varsle styrer og undersøke hva som har skjedd. Videre skal barnehagen sette inn tiltak og lage en plan for at krenkelsen ikke skjer igjen. 

Barnehageveilederen er utformet som et trafikklys og atferd deles inn i grønt, gult og rødt. 
Grønn atferd er uttrykk for en sunn seksualitet.
Gul atferd blir betegnet som bekymringsfull eller problematisk.
Rød atferd anses som skadelig for barnet selv og/eller andre barn.

 Gjenbruk av katalogelement