Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Vil avdekke menneskehandel i Midt-NorgeSkriv ut

150 år etter at slaveriet ble opphevet lever fortsatt millioner av mennesker under slaveliknende forhold. Også i Norge finnes det offer for moderne slaveri. I Trondheim har RVTS Midt etablert en nettverksgruppe mot menneskehandel. – Å øke kunnskapen om moderne slaveri er viktig for å kunne fange opp og gi riktig hjelp til ofrene, sier Merethe G. Hellen, psykologspesialist hos RVTS Midt.

Tekst: Unni Skoglund

Moderne slaveri er betegnelsen på slavearbeid og slavelignende arbeid som foregår i dag. Med det menes menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid og grovt barnearbeid. Antallet slaver på verdensbasis er anslått til å være 40,3 millioner. Dette er tall hentet fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN (ILO). Norsk politi mottar årlig 250-300 anmeldelser om underbetalte eller på annen måte utnyttede personer, men dette gir ikke et representativt bilde av forholdene. Det er enighet om at mørketallene er store fordi ofrene ikke tørr å anmelde. ILO mener at opptil 9000 personer kan leve i slaveri i Norge, men det knytter seg usikkerhet til tallet.

En rekke tjenesteytere møter sårbare personer i vanskelige livssituasjoner og er dermed i en god posisjon til å avdekke menneskehandel og henvise til aktuelle hjelpetiltak.

– Kunnskap om hva skal man se etter og hva man skal gjøre ved mistanke om menneskehandel, vil gi helse- og sosialarbeidere et godt grunnlag for å kunne kjenne igjen tegn på utnyttelse. Når utnyttelsen er avdekket kan de bidra til at ofrene får beskyttelse, sier Kristin Dahl, klinisk spesialist i familieterapi ved RVTS.

Merethe G. Hellen er psykologspesialist og Kristin Dahl klinisk spesialist i familieterapi ved RVTS Midt, som er initiativtakere til Nettverksgruppen mot menneskehandel i Midt-Norge.

 

Nettverksgruppe mot menneskehandel i Midt-Norge

For å kunne målerette arbeidet mot moderne slaveri har RVTS Midt etablert en nettverksgruppe mot menneskehandel. Sentrale aktører deltar i gruppen: Statens Barnehus i Trondheim, Bufetat, Krisesenteret i Trondheim, Trondheim politikammer, Trondheim Kommune/Omsorgsenhet, Trondheim Mottakssenter, UDI-Midt, Uteseksjonen, BUP ved barne og ungdomsklinikken, Gynekologisk avd. Kvinneklinikken, Nadheim, NAV, Flyktinghelseteamet i Trondheim kommune og RVTS Midt . Alle disse ønsker å bidra inn i gruppen.

– Å få økt kunnskapen om menneskehandel/moderne slaveri er viktig for å kunne fange opp og gi riktig hjelp til ofrene. Mange forteller ikke sine historier uten videre. God kunnskap er alfaomega, slik at vi vet hva vi skal se etter og spørre mulige ofre om, sier Merethe G. Hellen.

Hun forteller at mangelfull tillit til hjelpeapparatet og/eller trusler om ikke å fortelle kan gjøre avdekking særlig krevende.

– Fordi mange som lever i moderne slaveri har store helseproblemer er det ofte helsepersonell i spesialisthelsetjeneste, eller på kommunenivå, som oftest har mulighet til å fange opp at noen er utnyttet, sier Hellen og tilføyer: – Vår rolle i RVTS er derfor å spre kunnskap i våre systemer regionalt slik at alle berørte instanser, også frivillige organisasjoner, kan gjenkjenne mulige ofre.

 

Opplever en rekke helseproblemer

Mennesker som er utsatt for moderne slaveri har ofte mange ulike problemer med helsen. De vanligste symptomene på helseproblemer hos ofre for menneskehandel er: hodepine, utmattelse/tretthet (fatigue), magesmerter, ryggsmerter, svimmelhetsanfall, hukommelsesproblemer. Mange utvikler også kroniske medisinske tilstander.

– Det er utbredt med symptomer på depresjon, angstlidelser og posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Psykisk helse påvirkes negativt av voldserfaringer, før og under utnyttelsen, og av liten sosial støtte og udekkede behov i perioden etterpå, sier klinisk spesialist i familieterapi Kristin Dahl og tilføyer: – Selvmordstanker og/eller risikofylt bruk av rusmidler, selvskading, mareritt, flashbacks, manglende følelsesmessig respons, følelser av skam eller skyld, hyper-årvåkenhet, fiendtlighet, tilknytningsforstyrrelser, mangel på eller vanskeligheter med å engasjere seg i sosiale interaksjoner, tegn på tilbaketrekning, frykt, tristhet eller irritabilitet, er også vanlige plager blant personer som har vært utsatt for moderne slaveri.

RVTS Midt vil arrangere regionale fagdager sammen med Nettverksgruppen mot menneskehandel.

– Vi ønsker å gi en fenomenkunnskap, øke bevissthet om å se menneskehandel og bidra til økt avdekking i vår region. På nasjonalt nivå planlegger vi et bredere internasjonalt samarbeid. Menneskehandel eller et annet sentralt begrep som moderne slaveri, har et klart større omfang internasjonalt, men vi tror vi ser bare toppen av isfjellet i Norge, sier Hellen og Dahl.

 

Slik defineres moderne slaveri på nettstedet www.menneskertilsalgs.no:

  • «Menneskehandel regnes både som et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter, med store konsekvenser for de som utnyttes, og som en alvorlig form for kriminalitet som også har samfunnsmessige konsekvenser.
  • Menneskehandel innebærer at mennesker blir utnyttet på ulikt vis, for å oppnå økonomisk gevinst eller andre fordeler for bakpersonen(e). Ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon, eller andre virkemidler, utnyttes kvinner, menn og barn til ulike former for arbeid/tjenester, prostitusjon og andre seksuelle formål, kriminalitet, tigging. krigstjeneste eller organhøsting.»