Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Vi ønsker å gratulere vår medarbeider Shawkat Nomat med fullført masterstudie!Skriv ut

Studien hadde følgende problemstilling: Hvilke fysiske konsekvenser har falanga-tortur for ofrenes gange, balanse og fysisk funksjonsdyktighet? Studien tar for seg viktige temaer og diskusjoner innen nyere traumeforståelse- og behandling.

Falanga er en av de mest brukte former for fysisk tortur. Metoden brukes spesielt i Midtøsten og Tyrkia, hvor det antas at metoden har sin opprinnelse fra. Falanga betyr å torturere en person med gjentatte slag mot fotsålene. Flere studier har omtalt unormalt gangmønster hos de som har vært utsatt for falanga, som et forsøk på å lindre smerter i føtter og legger. Selv etter 5-10 år etter eksponering for falanga-tortur, lider ofrene av både psykiske og fysiske skader som innskrenker deres funksjonsevne og fungering i dagliglivet, særlig hvor vektbærende stillinger er påkrevd.

Det foreligger ingen enighet om hvilken type behandling en skal tilby denne pasientgruppen. Kroniske smerter i føttene og somatiske følgeskader som vedvarer flere år etter Falanga-tortur er kjent, men undersøkelser om hvordan gangfunksjon, balanse og fysisk funksjonsdyktighet påvirkes mangler. Foruten å gi problemer i det daglige livet, kan en avvikende gange føre til ugunstig stress for hele muskel- og skjelettsystemet. Det kan igjen forårsake sekundære plager og økt risiko for feilbelastninger på ledd, og ende med artroser og varige smerter. Mulighet for fysisk aktivitet og deltakelse kan derfor reduseres, noe som igjen kan føre til ytterligere negative konsekvenser for helsen.

Objektive undersøkelser av avvik kan gi kunnskap om hvordan Falanga-tortur påvirker gangen, balansen og fysisk funksjonsevne som skal bidra til å danne grunnlag for å utvikle hensiktsmessige behandlingsmetoder for fysioterapi. Nomats mål med denne studien har vært å undersøke mulig variabilitet i gange, balanse og fysisk funksjon for å avdekke avvik som skyldes Falanga-tortur.

Hovedfunnene i studien var:

  • Falanga-ofre gikk signifikant langsommere og hadde kortere gangavstand enn friske personer, og den mest fremtredende årsaken var graden av smerte særlig i føtter og legger.
  • Det er en signifikant korrelasjon mellom smertenivå målt før, under og etter gangtesten og ganglengden.
  • Gangproblemene korrelerer i stor grad med falanga-ofres problemer i hverdagen.
  • Ofrene har en «Alvorlig grad» av smerteintensitet i føtter, ankler og legger ledsaget med flere smertesteder i kroppen.
  • Falanga-ofre har dårlig balanseevne.
  • Ofrene har høy grad av innskrenkning i fysisk funksjonsdyktighet.
  • Behov for et nytt modernisert smerteregistreringsskjema. I denne studien er det utarbeidet mer valid og presis smerteregistreringsskjema for kartlegging og lokalisering av smerte, som er prøvd ut.

Nomats masterprosjekt kan leses i sin helhet her.