Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

RVTS Midts medarbeider, Julia Hagen, avholder sin doktorgradsprøve 16. februar 2018 !Skriv ut

Julia har fått antatt følgende avhandling til forsvar for graden ph.d. i helsevitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU: «Care and control – Exploring experiences and perceptions of treatment and care of suicidal inpatients in psychiatric wards»

Kandidatens veiledere har vært professor Birthe Loa Knizek og professor Heidi Hjelmeland, begge NTNU.

Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte arbeidet:

  • Professor emeritus Lars Jacobsson, Umeå universitet
  • Professor emerita Hanne Haavind, Universitetet i Oslo
  • Førsteamanuensis Toril Elstad, NTNU

Prøveforelesning finner sted 16. februar 2018 kl. 10.15 i auditorium MTA i Medisinsk teknisk forskningssenter over følgende tema:

Hvordan forebygge selvmord fra pasienter under psykiatrisk behandling? Drøft relevante erfaringer fra forskning og fra klinisk praksis som kan si noe om ulike former for oppmerksomhet og innsats fra personer i ulike yrkesroller

Disputas finner sted 16. februar 2018 kl. 12.15 i auditorium MTA i Medisinsk teknisk forskningssenter.
Lars Jacobsson er oppnevnt som førsteopponent og Hanne Haavind er oppnevnt som andreopponent.

Professor Marit By Rise vil lede prøveforelesning og disputas.

Åpent for alle.