Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Utlysning av tilskudd til psykologer i kommuneneSkriv ut

Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet har Helsedirektoratet publisert tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2019. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen.

Det foreslås å bevilge 205 mill. kroner, en økning på 50 mill. kroner. Det er lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen går inn i sitt siste år og fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

Ler mer på Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene