Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Tettere digitalt på krisearbeidSkriv ut

RVTS laserer nå psykososialberedskap.no som en nasjonal ressurs. Dermed kan fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering, enkelt komme i kontakt med spesialrådgiverne i RVTS-ene.

Tekst: Solveig Espeland Ertesvaag og Unni Skoglund

Nasjonal portal: slik ser forsiden på portalen psykososial beredskap ut.

Pandemien som kom i mars 2020 ble en nasjonal krise. De fem RVTSene har alle erfart at den vedvarende pandemien har ført til nye utfordringer og høy stressbelastning for ansatte i helsevesenet og hjelpeapparatet. Høyt arbeidspress over tid og mye usikkerhet stiller høye krav til både ledere og medarbeidere. Portalen psykososialberedskap.no skal være en hjelp for både fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofe håndtering.

– Det er mange gode argumenter for å bruke portalen. Her ligger det eksempelvis mye relevant fagstoff i forhold til ulike utfordringer medlemmer i kriseteamene står overfor, både når det gjelder kriser, beredskap, katastrofer og pandemi, sier Rita Småvik, rådgiver ved RVTS Midt.

Favner hele landet 
Fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering tenger kunnskap, øving og noen å rådføre seg med. Dette aktualiserte behovet for en oppdatert nettressurs om krise og katastrofearbeid, og i region øst ble en pandemitilpasset psykososialberedskap.no raskt utviklet. Nettstedet gir deg lett tilgang på artikler, praktiske råd, filmer, undervisningsmateriell og bakgrunnsstoff (rapporter, veiledere m.m.) om aktuelle temaer rundt kriser og katastrofer, og er blitt en «verktøykasse» som kan brukes til å ivareta egen psykososial omsorg, med artikler og undervisningsmateriell om pandemien som særskilt prioritet.

Ønsket er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige. Materiellet blir også supplert og utviklet underveis, og kan nå benyttes nasjonalt, like aktuelt enten du bor i Alta eller Lindesnes.

Ledere og hjelpere
På psykososialberedskap.no kan du blant annet finne temaer med fyldig innhold om pandemi, krisereaksjoner og støtte, aktiv oppfølging, barn og unge, selvmordsforebygging og stressmestring. Dette vil være nyttig for kriseteam, helsepersonell, frivillige, ansatte i skoler og barnehager, og andre som arbeider tett på kriser og katastrofer.

Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse.

– Portalen har også en egen side for ledere som gjør det enklere å organisere og kvalitetssikre teamene og skaper trygghet for hvordan dette kan gjøres, sier Småvik.

– Ferdige presentasjoner som teamene kan bruke ut i kommunene der det er relevant, er også nyttig, påpeker hun.

Hun oppfordrer til at folk registrere i portalen. Dette gir bl.a. mulighet for å få direkte kontakt med andre fagfolk, chat med RVTS-ene, nyhetsbrev og å få tilsendt informasjon om relevante kurs og aktiviteter. Registrerte ledere får tilgang på eget kunnskapsmateriale direkte rettet mot ledere.

Her kan du registrere deg: https://www.psykososialberedskap.no/registrer-bruker/

Har du spørsmål om psykososialt arbeid i din region?
Ta kontakt med spesialrådgiverne i RVTS Midt:

Rita Småvik: rita.smavik@stolav.no (mobil: 92051231)

Venke Aarethun: Venke.Aarethun@stolav.no (telefon: 72822009)

Knut Hermstad: knut.hermstad@stolav.no (telefon: 72822023)