Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Skoleveileder om barn og unge med skadelig seksuell atferd lansertSkriv ut

RVTS Midt, i samarbeid med Rebessa, lanserer nå en veileder som skal hjelpe barne- og ungdomsskolene å forebygge og håndtere bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Veilederen skal bidra til å fremme sunn seksuell utvikling hos barn og unge, og være en veiviser til hvordan man kan håndtere seksuell atferd som er til skade for den unge selv og andre.

Sunn seksuell utvikling er målet
Barn og unge går gjennom en naturlig seksuell utvikling. Det er viktig at denne får utvikle seg på en sunn og god måte. Som regel skjer dette av seg selv dersom barnet ellers har gode omsorgsbetingelser. Men noen ganger så bærer det galt av sted, og barnet eller ungdommen utvikler en seksualisert atferd som krenker andre. Vi vet at mellom 30-50 % av alle seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn under 18 år. Mange av disse vil spontant slutte denne atferden ved adekvat reaksjon fra voksne, men noen trenger mer hjelp.

Skolen må samarbeide med andre om å gi adekvat hjelp 
Skoleveilederen gir hjelp til hvordan skolene kan hjelpe barnet eller ungdommen tilbake til en sunn seksualitet. Dette må som regel gjøres i samarbeid med andre instanser og etater, som f.eks. helsesykepleier og barnevernet. Det er også mulig å kontakte et konsultasjonsteam, se oversikten på www.seksuellatferd.no

E-læringsverktøy til skoleveilederen
RVTS Midt og Rebessa (regionalt ressursteam om barn og unge med skadelig seksuell atferd) har utviklet et eget e-læringsverktøy til skoleveilederen. Dette finner man på nettstedet www.seksuellatferd.no E-læringsvertøyet inneholder små foredrag om ulike tema som pornografi, normal seksuell utvikling og skadelig seksuell atferd samt quiz, refleksjoner og intervjuer med ulike fagfolk om hvordan de jobber med denne gruppen barn og unge. Det gir en grunnleggende kunnskap som er ment å skape en større trygghet for de ansatte på skolene, til å sette seksualitet på dagsorden.

Se innslaget som NRK publiserte 27. januar. 

Ønsker du mer informasjon om skoleveilederen, ta kontakt med Marita Sandvik eller Oddfrid Skorpe Tennfjord på RVTS Midt, telefon 72822005, epost Marita.Sandvik@stolav.no eller Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no