Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Skal bruke VR-briller for trening på pasientsamtalerSkriv ut

St. Olavs Hospital har kjøpt 72 par VR-briller. VR-brillene skal brukes for trening på pasientsamtaler i prosjektet Kompetanseutvikling rus og vold.

Tekst og foto: Unni Skoglund

Christine Kvello, psykologspesialist ved RVTS Midt, og Bente Espeland, senterleder for RVTS Midt, mener VR-briller er et nyttig verktøy for kompetanseutvikling på rus- og volds feltet.

– VR-briller er et godt verktøy for å øve seg på situasjoner som er gjenkjennbare fra praksis og som det er nyttig å trene på i en trygg setting, sier Bente Espeland, senterleder for RVTS Midt.

Det er RVTS Midt (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt) og det regionale kompetansesentre på rusfeltet, KoRus Midt, som skal bruke VR-brillene som nylig er kjøpt inn. Begge sentrene er en del av St. Olavs hospital HF.

Troverdig trenings situasjon

Kompetanseutvikling rus og vold består av flere kunnskapsmoduler. I en av modulene brukes VR-briller. Filmen som benyttes i VR-basert simulering viser en samtale mellom pasient og behandler der rus og vold er tema. Det handler blant annet om aggresjonshåndtering.

– Det å få en realistisk og troverdig treningssituasjon er viktig for behandlere og hjelpepersonell, sier Christine Kvello, psykologspesialist ved RVTS Midt og koordinator for implementeringen, sammen med KoRus Midt.

– Med bruk av VR-briller kommer vi tett på situasjonen som filmen tar for seg. Dette er en god forberedelse på samtidig og integrert behandling av rus og vold, tilføyer hun.

Kompetansehevingen er lagt opp slik at du i forkant av filmen har en prebrief med forberedende samtaler. I etterkant av filmen blir det debrif hvor de som har sett filmen kan reflektere sammen.

Filmen som benyttes i VR-basert simulering viser en samtale mellom pasient og behandler der rus og vold er tema.

– Virkelighetsnært og engasjerende

– Når du bruker VR-briller og ser en slik film fra en behandlingssituasjon, blir sansene dine lurt slik at du føler at du er i situasjonen og i rommet der behandlingen foregår. Det er virkelighetsnært og engasjerende og setter i gang ulike tanker og følelser, sier Bente Espeland og tilføyer: – Jeg tror vi kan få mange spennende og utviklende samtaler i etterkant av å ha sett filmen med VR-briller. Vi gleder oss til å ta dette nye verktøyet i bruk innenfor rus- og voldsproblematikken.

VR-briller ankom kompetansesentrene denne uken, men det tar enda litt tid før RVTSene og KoRusene er klare til å gå i gang med å lære opp helsepersonell i å bruke VR-basert simulering. KoRus Øst piloterer opplæring av instruktører, når den er på plass vil opplæringen gå videre ut.

Interessen for VR-basert kompetanseheving innen rus- og voldfeltet er stor. Allerede har Psykisk helsevern Østmarka meldt inn ønske om opplæring til 100 ansatte.

Anskaffelsen for VR-briller har vært ute på åpent anbud, og det er Sykehusinnkjøp HF, divisjon Midt som er avtaleforvalter. De 72 brillene fordeles på de fem RVTSene og de syv KoRusene som er spredt rundt i Norge.