Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

– Selvmordsforebygging må skje der folk leverSkriv ut

RVTS Midt- rådgiver Julia Hagen, mener det er nødvendig at folkehelseperspektivet blir løftet opp i selvmordsforebygging.

Tekst: Unni Skoglund

– I dag vektlegger det selvmordsforebyggende arbeidet i stor grad det som skjer i helsetjenestene, særlig psykisk helsevern. Det innebærer fokus på utredning, diagnostisering og behandling av antatt underliggende psykiske lidelser. Jeg mener hovedinnsatsen bør skje der folk lever, og ikke i spesialisthelsetjenesten, sier Julia Hagen.  

Hun forteller at noe av det mest sentrale i folkehelseperspektiv er å fremme opplevelser av mening, inkludering, tilhørighet, deltakelse, trivsel, gode nærmiljø, mindre sosial ulikhet, samt det å ha recovery- og rettighetsbaserte tjenester.

Julia Hagen er rådgiver ved RVTS Midt.

Å ha god livskvalitet er viktig

– Det er heldigvis en pågående satsning på folkehelsearbeid i kommunene for å styrke befolkningens helse og livskvalitet, sier Hagen.

Hun trekker fram regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025.

– I den står det at selv om handlingsplanen først og fremst er rettet inn mot spesifikt selvmordsforebyggende arbeid, må den sees i sammenheng med arbeidet som gjøres for å skape god folkehelse, trygge og gode oppvekstsvilkår og et tilgjengelig og kompetent hjelpeapparat, sier Hagen.

Å ha gode og inkluderende samfunn bidrar positivt til folkehelsa.

Vi-kultur

Hun mener et grunnleggende viktig tema er hvordan vi kan styrke en Vi-kultur, hvor vi ivaretar personers menneskerettigheter og skaper muligheter for at personer kan føle seg verdifulle og tilføre verdi i ulike sosiale kontekster.

– Klarer vi å styrke Vi-kulturen og å  ha fokus på folkehelseperspektivet tror jeg det  kan bidra til å forebygge selvmord, sier Julia Hagen.

Les kronikken som Hagen har skrevet om dette på Napha.no

 

Om Julia Hagen:

Rådgiver, PhD

Utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og med master- og doktorgrad i helsevitenskap. Forskningsarbeidet hennes omhandlet suicidalitet og selvmordsforebygging, med særlig fokus på hvordan personer har opplevd å være suicidal, hvordan de har erfart møtet med fagfolk og omsorgen i psykisk helsevern, samt helsepersonells erfaringer og utfordringer.