Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Selvmordsforebygging – informasjon om hjelpetilbudetSkriv ut

En nylig gjennomført befolkningsundersøkelse foretatt av Helsedirektoratet viser at mange har lite kjennskap til helsetilbudet til personer med selvmordstanker.

RVTS Vest la nylig ut en sak på deres nettside hvor denne undersøkelsen omtales:

Mange som har selvmordstanker vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Helsedirektoratet oppfordrer derfor kommuner til å gjøre tilgjengelig informasjon om hvordan og hvor mennesker som opplever kriser, store belastninger og / eller selvmordstanker kan søke hjelp. Denne kunnskapen bør også være relevant for personer som er bekymret for andre og inneholde informasjon om offentlige hjelpe-, behandlings- og støttetilbud og ideelle og frivillige tilbud.

RVTS Midt kan bistå kommuner i region midt i deres arbeid med selvmordsforebygging. Kontakt oss.

Nyttige lenker i arbeid med selvmordsforebygging:

Selvmord og selvmordstanker (helsenorge.no)
Selvskading og selvmord – veiledende materiell for kommunene om forebygging (Helsedirektoratet)
“Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv” (Kampanje om å være åpen om selvmordstanker)
Krisehjelp (Nettside laga av Nasjonalt senter om selvmordsforskning og – forebygging – NSSF)
Bergen kommune sin handlingsplan for å førebygge sjølvmord (RVTS Vest er sentral aktør i arbeidet)
Livet på timeplanen (et program utviklet for å forebygge selvmord og selvskading i skolen)