Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regjeringen sin handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025Skriv ut

Med regjeringen sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord blir det innført en nullvisjon for selvmord i Norge.

En nullvisjon er en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste, står det på regjeringen sin nettside. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet, fordi arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle sektorer.

Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer i selvmordsrisiko, bedre hjelp til etterlatte etter selvmord og økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-2025/id2740946/