Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Psykososial omsorg ved en pandemiSkriv ut

Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

Skrevet av RVTS Øst

Psykososialberedskap.no er en nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap beregnet for tjenesteapparatet.

RVTS vet at tjenestene i det offentlige hjelpeapparatet nå er satt under et enormt press. Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp. Derfor har vi nå iverksatt et arbeid for å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige. RVTS Øst sin nettressurs om psykososial ivaretagelse og beredskap, psykososialberedskap.no, er nå blitt oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer mm. Den vil fortløpende bli oppdatert og utviklet i samarbeid med de andre RVTSene i tiden fremover.

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Kontakt ved råd/veiledning
Har din tjeneste behov for råd eller veiledning i den aktuelle sitasjonen? Frem til påske vil ikke sentralbordet vårt være betjent, men du er velkommen til å ta kontakt med våre medarbeidere direkte på e-post eller telefon. Eventuelt kan leder ved senteret kontaktes på telefonnummer 970 88 643. E-post til rvts@stolav.no leses fortløpende.

Ressurser

Psykososial omsorg ved en pandemi

Informasjon, råd og hjelp i forbindelse med korona