Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Psykoterapi for PTSD hos asylsøkere og flyktningerSkriv ut

Kan flyktninger og asylsøkere med posttraumatisk stresslidelse behandles effektivt i psykisk helsevern?

Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge og andre vestlige land har høy grad av psykiske helseplager, som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon. Dessverre finnes det relativt får behandlingsstudier på denne spesifikke pasientpopulasjonen som kan informere klinisk praksis. Håkon Stenmark og kollegaer gjennomførte en randomisert kontrollert multisenterstudie for å undersøke effekten av psykologisk behandling av PTSD hos flyktninger og asylsøkere.

Stenmark rekrutterte vanlige klinikere fra psykisk helsevern til å være behandlere i studiet og gav disse klinikerne opptrening i en behandlingsmetode kalt narrativ eksponeringsterapi (NET). Flyktninger og asylsøkere som var henvist psykisk helsevern og som hadde PTSD som hoveddiagnose ble invitert til å delta i studien. De som samtykket til deltakelse ble tilfeldig fordelt til enten å motta NET eller behandling som vanlig (såkalt treatment-as-usual; TaU).

Totalt ble det behandlet 81 pasienter i prosjektet; 51 fikk NET og 30 fikk behandling som vanlig. Seks måneder etter endt behandling hadde de pasientene som hadde mottatt NET signifikant mindre posttraumatiske symptomer sammenlignet med pasientene som mottok behandling som vanlig. Av pasientene som mottok NET opplevde 64% såkalt klinisk signifikant nedgang i sine posttraumatiske symptomer, sammenlignet med kun 4.3% av pasientene som mottok behandling som vanlig. Det var ingen forskjell mellom pasientene som mottok NET og behandling som vanlig i remisjon av depresjonssymptomer.

Stenmark et al. konkluderer at både flyktninger og asylsøkere kan oppnå betydelig symptomlette hvis de mottar evidensbasert behandling i ordinært psykisk helsevern.