Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Prediktorer for behandlingsutfall hos traumatiserte asylsøkere og flyktningerSkriv ut

Kjønn og aspekter ved traumehendelser kan påvirke hvordan traumatiserte pasienter responderer på traumebehandling.

VeteranI en nylig publisert behandlingsstudie utført av Håkon Stenmark og kollegaer ved RVTS-Midt og NTNU indikeres det at kjønn og om personen selv har vært med på voldelige overgrep, kan spille en rolle for grad av bedring etter psykologisk behandling.

Det ble sett på pasientkarakteristika hos 54 flyktninger og asylsøkere som hadde fullført behandling for posttraumatiske plager. Selv om mange ble bedre med behandling viste det seg at en undergruppe hadde lite bedring. De som ikke ble bedre hadde det til felles at de var menn og at mange av de ikke bare hadde opplevd å bli utsatt for voldshendelser, men også selv hadde deltatt i vold mot andre. Studien viste at de som hadde begått voldelige overgrep responderte dårligere på behandlingen.

Selv om det foreløpig er lite kunnskap om hvordan karakteristika hos personer påvirker behandlingsresultat er det noen andre studier som har lignende funn. Resultatene indikerer at det kan være viktig med mer forskning om hvordan pasientkarakteristika påvirker behandlingsresultater hos traumatiserte pasienter. Videre underbygger funnene viktigheten av å tilpasse behandlingen til den enkelte person. Hvis en person både har opplevd vold mot seg selv og vært med på voldshendelser mot andre kan dette kreve behandlingsopplegg som er spesifikt rettet mot dette.