Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

– Overkom barrierene til de vanskelige samtaleneSkriv ut

– Kurslederkurset vil vi gi deltagerne et verktøy slik at de kan bli modigere til å ta de vanskelige samtalene med barn og unge på tidlig tidspunkt, sier Siri Leraand, rådgiver ved RVTS Midt.

Verktøyet «Snakke sammen»: er ment å bidra til å heve kvaliteten på samtaler med barn og hjelpe deg som fagperson med å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for. – Etter å ha gjennomført kurslederkurset på nett vil du kunne holde opplæring i «Snakke sammen» på din arbeidsplass, sier Siri Leraand, rådgiver ved RVTS Midt.

Tekst og foto: Unni Skoglund, kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt.

– Å snakke med barn og unge du er bekymret for er viktig. Å bli utsatt for vold og overgrep har store konsekvenser for livet til de som utsettes for dette. Det er essensielt at hjelpere og andre får kunnskap og mulighet til å øve på å snakke med barn de er urolige for slik at vi kommer tidlig inn i arbeidet med å avdekke, avverge og beskytte barn mot vold, overgrep og omsorgssvikt, sier Leraand.

Hun framhever at alle som jobber med barn og unge trenger å øve seg på å snakke med disse om viktige og vanskelige temaer.

Sentralt med mengdetrening

– Mengdetrening er sannsynligvis en medvirkende faktor som gir hjelpere økt handlingskompetanse i møtet med barn man er bekymret for, sier Leraand.

Hun poengterer at for å bli god på noe må vi øve. Verktøyet «Snakke sammen» har fokus på øving for at du som fagperson kan trene på å gjøre det trygt for barn å fortelle sin historie til deg.

– Kunnskap og kunnskapsbasert arbeid er sentralt når du jobber med utsatte barn og unge. Dette arbeidet har alt for lenge vært preget av lite systematikk og ulikt kunnskapsgrunnlag, sier hun.

Digitalt kurslederkurs er rettet mot pedagogiske ledere, lærere i barnehage og skole, sosiallærere, skoleledere, helsesykepleiere eller andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge i kommunene. Det første kurset er en pilot for kommuneansatte i Trøndelag. Målet er at kommunene selv skal «eie» denne kunnskapen og at de som deltar på kurslederkurs skal ha ansvar for opplæring i «Snakke sammen» på sin arbeidsplass. De som deltar på kurslederkurs vil også få mulighet til å delta i et regionalt nettverk for kursledere.

Hjelp til å ta de viktige samtalene

Som kursdeltaker vil du få en gjennomgang av den digitale kunnskapsportalen snakkemedbarn.no og vil i tillegg til å øve motiveres til å ta i bruk undervisningsmateriell som filmer, refleksjonsoppgaver og artikler som fins i Lær-mer-delen av plattformen. Betydningen av å ta i bruk ulike pedagogiske virkemidler i kurs og opplæring på den enkeltes arbeidsplass vil vektlegges.

– Det er ingen motsetning mellom å bruke metode og det å være nær. Å tilegne seg kunnskapsbasert metodikk vil sannsynligvis bidra til at flere hjelpere våger å ta den viktige samtalen med barn de er urolige for, sier Leraand og ønsker alle kommunene i Trøndelag velkommen til et spennende kurslederkurs.

Praktisk info om kurset:
Digitalt kurslederkurs i «Snakke sammen» starter opp 14. og 15. desember 2020 og fortsetter 13. og 14. januar 2021. Påmeldingsfrist er 7. desember.

RVTS anbefaler å være minimum to fra hvert arbeidssted slik at dere kan samarbeide om gjennomføring. Deltakelse bør være avklart med leder, og det bør også foreligge en plan for gjennomføring av kurs og bruk av «Snakke sammen» på arbeidsstedet.

Gjør deg gjerne kjent med både nettportalen snakkemedbarn.no (med eksempler, filmer og artikler) og simuleringen SnakkeSIM i forkant. Forberedelsene gir deg bedre utbytte av kurset.

Klikk her for å melde deg på!

Opplæringsplattformen «Snakke sammen»: er et voldsforebyggende verktøy som er utviklet av de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Norge (RVTS) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Opplæringsplattformen gir muligheten til øving i å samtale med barn om vold, overgrep og omsorgssvikt gjennom simulerte samtaler med avatarer. Verktøyet er ment å bidra til å heve kvaliteten på samtaler med barn og hjelpe deg som fagperson med å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.