Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Økt oppmerksomhet om æresrelatert vold før sommerferienSkriv ut

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Midt-Norge oppfordrer alle som jobber tett med mennesker om å være ekstra oppmerksomme på personer som kan være i risiko for å utsettes for ærerelatert vold i tiden fram mot sommerferien. 

Økt beredskap før sommerferien

Nettverket har sendt ut et informasjonsskriv til alle kommuner som er rettet mot førstelinjetjenester og andre som møter mennesker i sitt arbeid.

Skrivet gir innblikk i fenomen og de ulike praksisene, tegn og signaler, hva du gjør, hvor du kan få bistand og hvem du kan rådføre deg med hvis du er usikker.

Målet med skrivet er å øke oppmerksomheten på dette nå, for å forhindre at barn, ungdommer eller voksne bosatt i Trøndelag og Møre og Romsdal utsettes for ufrivillig etterlatelse i utlandet, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse i sommer. Les skrivet her.

Nettverket holdt et webinar som konkretiserer det som står i skrivet ved hjelp av ulike caser og politiets erfaring med arbeid med saker på feltet. Opptak av webinaret kan sees her.

Gjelder det i min kommune og våre innbyggere?

Alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal har innbyggere fra land og grupper der negativ sosial kontroll og andre former for æresrelatert vold forekommer. Ulike etater i regionen er i dag involvert i en rekke saker som omhandler æresrelatert vold.

Tiltak i forbindelse med koronapandemien kan ha bidratt til økt risiko for konflikter og vold i hjemmet så vel som økt mulighet for kontroll i hjemmet på et tidspunkt med redusert mulighet for å be om hjelp eller avdekke bekymringsfulle forhold.

Selv om Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land forventes økt reiseaktivitet i sommer. Noen personer eller familier kan oppleve et press om å besøke familie i utlandet eller utsettes for tvang i forbindelse med reiser.

Dette bekreftes også av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som 26. mai sendte ut et nasjonalt brev om økt beredskap, du kan lese mer om det på denne nyhetssaken hos regjeringen.no.

Illustrasjon: Marie Brøske Söderström

Hva gjør du der og da? 

  • Om personen kommer til deg, så har vedkommende mest sannsynlig tillit til akkurat deg.
  • Husk at det er høy terskel for å avsløre familiehemmeligheter og å be om hjelp, det kan derfor være høy risiko for at noe alvorlig kan skje. Grip muligheten til å snakke med personen nå, helst ikke utsette.
  • Viktig å avklare grad av alvorlighet og om det er akutt.
  • Hva er vedkommende redd for at skal skje? Har det skjedd noe før (vold, tvang etc.) med den du snakker med eller dens nære familie som gjør at personen er redd?
  • Er ære og skam et tema, i så fall hvem kjenner til dette, og hvem bestemmer i familien?
  • Still mange og relevante spørsmål, da forstår den du snakker med at du har kunnskap/kan forstå det hen forteller deg. Vi anbefaler å se på samtaleguide på Bufdirs veileder eller i IMDIs håndbok på forhånd/underveis.
  • Sikre personen (Dersom personen for eksempel er redd fordi familiemedlemmer har fått vite om en kjæreste/seksuell debut/seksuell legning/bilder på avveie)
  • Om du er usikker, drøft med kolleger eller anonymt med barnevern, politi, kompetanseteamet eller annen aktør med kompetanse på feltet
  • Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan true menneskers liv eller helse. Dette innebærer at avvergeplikten etter straffeloven § 196 kan være utløst. Det å melde bekymring til barnverntjenesten og å varsle politiet vil kunne avverge at barn, unge og voksne utsettes for alvorlige straffbare handlinger

Punktene er et utdrag fra brevet, vi oppfordrer alle som kan møte personer i risiko om å sette seg inn i hele brevet, det kan lastes ned nederst på denne siden.

Kompetanseheving:

Dersom du eller din arbeidsplass ønsker kompetanseheving om æresrelatert vold, ta kontakt med RVTS midt ved Marie Brøske Söderström som er koordinator for det regionale nettverket.

Det ligger også mye informasjon og lenker til relevante veiledere på siden til det regionale nettverket

Klikk på brevene for å lese de eller laste de ned.