Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Opplevelsen av daglige triggere etter å ha vært utsatt for traumatiske hendelser tidlig i livetSkriv ut

Vår medarbeider Inger Jepsen avsluttet nylig en masterstudie om traumeutsattes erfaringer med gruppebehandlingstilbudet «Tilbake til NÅTID». Vi gratulerer! Studien tar for seg viktige temaer og diskusjoner innen nyere traumeforståelse- og behandling.

I sin masterstudie innleder Inger med teori om traumer og traumeforståelse; –Mange barn blir utsatt for gjentatte traumatiske hendelser av deres nære omsorgspersoner. Senvirkninger etter slike hendelser kan være alvorlige og gi komplekse tilstander, med PTSD-diagnose og andre samtidige psykiske lidelser.

For denne pasientgruppen har Traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo utarbeidet manualen «Tilbake til NÅTID» for gruppebehandling. Manualen bygger på en faseorientert 3-trinns forståelses- og behandlingsmodell for traumer, med fokus på den første fasen av modellen, kalt stabiliseringsfasen. En sentral del av stabiliseringsfasen omhandler triggerhåndtering.

Inger påpeker at mange behandlingssteder bruker denne manualen, men at få har forsket på hvordan deltakerne selv opplever denne formen for behandling. Studien har hatt til hensikt å undersøke om personer som har fått gruppebehandlingstilbudet «Tilbake til NÅTID» har endret sin forståelse, gjenkjennelse og håndtering av daglige traumerelaterte triggere.

For å få frem erfaringer med gruppetilbudet har Inger intervjuet ni kvinner i alderen 25 til 55 år som har vært utsatt for relasjonstraumer. De har blitt spurt om deres opplevelser av endring i form av gjenkjenning og håndtering av daglige traumerelaterte triggere.

Fire hovedtemaer pekte seg ut som et resultat av studien, de er: 1) kursets rammer, 2) traumeforståelse og håndtering av triggere, 3) trygghet og 4) møtet med helsevesenet.

Etter endt behandling opplevde samtlige informanter bedring i håndtering av daglige triggere. Disse forsvant ikke nødvendigvis, men forståelsen og håndteringen av dem gjorde at de minsket i intensitet. Trygghet ble fremmet gjennom gjenkjennelse og møtene med andre i samme situasjon. Alle deltakerne anbefalte kurset til andre som har vært utsatt for traumer.

Om noen ønsker å få vite mer om innholdet i studien kan Inger Jepsen kontaktes på telefon: 72822012, eller e-post: inger.jepsen@stolav.no