Logg på

Kurs om veteraner 171022

Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer

 

 Gjenbruk av katalogelement

12. april 2022

VELKOMMEN TIL KURS OM VETERANERS PSYKISKE HELSE FOR LEGER OG PSYKOLOGER – TRONDHEIM


Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse
Formål med kurset: Gi økt kjennskap til

  • veteraner og deres situasjon
  • utfordringer for veteraner og deres familier
  • forbigående psykiske reaksjoner og tilhørende mestringstiltak
  • psykiske lidelser; differensialdiagnostikk og evidensbaserte behandlingstiltak
  • grunnleggende prinsipper for eksponeringsterapi
  • konkret utforming av behandlingsplan

Kurset innbefatter refleksjonsøvelser, diagnostiseringsøvelser, praktisk trening i utforming av eksponeringbehandling og terapeutiske teknikker. Det vil også bli anledning til å teste VR-briller.

Kurset arrangeres av RVTS Øst i samarbeid med Forsvarets sanitet ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, IMPS.

Legeforeningen har godkjent kurset som meritterende for allmenmedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.
Kurset godkjennes som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.


Tid og sted:

Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer – Trondheim

17.-18.10.2022
Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim
Påmeldingsavgift: 900 kr

Målgruppe
Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse

 
Lenke til påmelding og info: Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer – Trondheim - RVTS Øst (rvtsost.no)


124
Nei
InnholdssideKurs
Kurs om veteraner 171022