Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Konferanse med fokus på tilbud til utøvere av voldSkriv ut

– Å gi utøvere av vold et tilbud for sin problematikk, er viktig som et ledd i å få bukt med volden, sier Grete Ystgård i RVTS Midt og tilføyer: – I dag er integrert behandling rus og vold et satsningsområde og det er viktig med en bevisstgjøring på dette.

Tekst: Unni Skoglund

Foto: Lena Knutli

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Nasjonale føringer vektlegger at skal man kunne redusere vold i nære relasjoner må det gis et tilbud til både utsatte for vold og utøvere av vold. RVTS Midt og Brøset kompetansesenter står bak «Konferanse om vold i nære relasjoner med fokus på tilbud til utøvere av vold». Denne arrangeres 10. juni mellom kl. 12.00 og 14.45.

– Konferansen er viktig med tanke på å gjøre ulike tilbud til utøvere av vold mere kjent blant kommunale tjenester psykisk helse og rus, spesialisthelsetjenesten, familievernkontor, kriminalomsorg og andre som jobber med problematikk knyttet til utøvere og utsatte av vold, sier Ystgård.

Hun fremhever at det er et stort fokus på vold i nære relasjoner som samfunnsproblem i dag, og at det gjøres mye godt arbeid på feltet.

– 10. juni setter vi hovedfokus på ulike tilbud til utøver av vold i Helseregionen Midt. Vi håper konferansen også kan bidra til å styrke samhandlingen mellom de som jobber med å gi utøvere av vold et behandlingstilbud, sier Ystgård.

Mange aktører på talerlista

Mange ulike aktører vil være til stede og presentere sine tilbud: Kriminalomsorgen/Friomsorgen, Familievernkontoret i Molde, Barne- og familietjenesten Trondheim kommune, Statsforvalteren, RVTS Midt, Alternativ til vold (ATV) Trondheim og Sinnemestringsteamet ved Brøset er blant konferansedeltakerne.

Sistnevnte har bl.a. et gratis utdanningsprogram for helsepersonell som ønsker å bli utdannet sinnemestringsterapeut i Sinnemestring Brøsetmodellen. Hvis det er stor nok etterspørsel vil det starte det opp utdanning av et nytt kull, høsten 2021 i Trondheim.

Konferanseinvitasjonen er sendt ut til kommunale tjenester psykisk helse og rus, spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg, familievernkontor, Statsforvalteren, Blå Kors, Lade behandlingssenter og det er bedt om at invitasjonen spres

Hvis du jobber innen fagfeltet og har lyst til å delta kan du melde deg på her:

Bli med i Skype-møte

– Velkommen til et nyttig og informativt, digitalt treff den 10. juni, sier Grete Ystgård, faglig rådgiver ved RVTS Midt.