KompetansehevingsprogrammerSkriv ut

Våre kompetansehevingsprogrammer går over tid, og innebærer en kombinasjon av ulike former for undervisning, veiledning og selvstudium. Påmelding til utdanningsprogrammene er beskrevet under hvert program. Påmelding innebærer en forpliktelse til å delta på hele programmet.