Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

FremmedfryktSkriv ut

Vi har på bakgrunn av våre ulike erfaringer opplevd og erkjent at det foreligger en betydelig «Fremmedfrykt» i store deler av den norske befolkning, som også omfatter mange av de ansatte i helse- og sosialsektoren.

Fremmedfrykten i seg selv kan hindre god kommunikasjon og være ødeleggende for det tillitsforholdet som særlig bør bestå mellom hjelper og den hjelpetrengende, men vil også ramme mennesker med annen etnisk bakgrunn som selv er ansatt i ulike stillinger. Dette er særlig alvorlig da det er grunn til å tro at Fremmedfrykt i verste fall kan være forløperen for både diskriminering og i ekstreme tilfeller rasisme og radikalisering. Det er i alle fall ingen tvil om at hvis man ikke får bearbeidet sin egen fremmedfrykt, så vil man ubevisst bidra til en effektiv hindring av den integrering og inkludering som er ønskelig i det norske samfunn.

Mange av de som rammes av Fremmedfrykt opplever seg utestengt og isolert, og utsettes i realiteten for en form for skjult mobbing, som i sin tur kan være direkte helseskadelig.

Det vi ønsker å bidra med er gjennom foredrag og seminarer og avmystifisere og bevisstgjøre den enkelte på fenomenet «Fremmedfrykt», som vi for øvrig anser som en normal allmenn menneskelig reaksjon på det/de ukjente. Vi er med andre ord ikke ute etter å fordømme men å sette ord på det som mange oppfatter som vanskelig men som det er altfor liten åpenhet omkring. Vi mener at dette er viktig strategi i vårt forebyggende arbeid for å forebygge fremmedfrykten i det mangfoldige norske samfunnet.

For å nå dette målet så er vi avhengig av at våre ulike samarbeidspartnere og andre er villig til å avsette tid til å høre på det vi har å si.

Medarbeidere