Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Den vanskelige barnesamtalenSkriv ut

Den vanskelige barnesamtalen er et tverrfaglig opplæringsprogram for relevante faggrupper i kommunene om å samtale med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Fylkesmennene og RVTSene samarbeider i forhold til denne opplæringen.

Formålet med prosjektet er å styrke kommunenes kompetanse slik at de har fokus på økt forebyggende innsats samt gi et helhetlig og individuelt tilpasset hjelpe- og behandlingstilbud. Målgruppen er ansatte i barne- og familietjenesten, barnehager, SFO og skoler.

Vi gjennomfører opplæring i regionen med fagdager hvor tema belyses og hvor samtalen er i fokus. Opplæringsprogrammet bygger på prinsippene til «Den dialogiske Samtalemetoden» utviklet av Åse Langballe og Kari Trøften Gamst.

Som en oppfølging vil vi høsten 2015 tilby veiledningsseminar til de som har deltatt på fagdagene. Her vil vi fokusere på samtalemetodikken knyttet opp mot saker den enkelte arbeider med i egen praksis.

Medarbeidere