Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regionalt nettverk mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskapSkriv ut

Nettverk

Regionalt nettverk mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (Æresrelatert vold)

RVST Midt har i samarbeid med andre instanser etablert et regionalt fagnettverk om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Det består av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, IMDi Midt, Bufetat region Midt og UDI Midt. Nettverket driver tverrfaglige nettverkssamlinger og kompetanseheving.

Planleggingen av kompetansehevingstiltak skjer i samarbeid med nettverket. Fylkesmennene og andre relevante instanser i regionen har et særlig fokus på lokale behov.

Nettverket vil også ha fokus på lokal forankring med målsetning om å bidra med utvikling av lokale handlingsplaner og rutiner. Tiltaket skal ses i sammenheng med tiltak om utarbeidelse av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

RVTS Midt har hovedansvar og arbeidet skal skje i samarbeid med kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved behov. IMDi skal fortsatt bidra i videreutvikling av de regionale nettverkene i samarbeid med RVTS Midt. Det regionale nettverket møtes tre ganger i året. I tillegg har alle fylkesmennene egne nettverksgrupper som møtes en gang i året.

 

 

Medarbeidere