Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

KriseteamSkriv ut

Alle kommuner er anbefalt å ha psykososiale kriseteam som skal yte støtte, omsorg og faglig hjelp til mennesker som rammes av ulykker, kriser og katastrofer. Vanligvis er kriseteamene sammensatt av ansatte innenfor helse- og sosialtjenestene i kommunen. I tillegg deltar ofte representanter fra skole, barnehage politi og kirke. Kriseteamet tilkalles ved store ulykker, men også ved mindre hendelser der mange mennesker er berørt. Det er kommunens ledelse som avgjør når kriseteamet skal tilkalles. Kriteriene er vanligvis beskrevet i kommunens beredskapsplaner.

Kriseteamet skal være operativt de første timene eller dagene etter en krisehendelse. De senere årene har imidlertid utviklingen gått i retning av en lengre innsatsperiode, da det viser seg at de berørte ofte kan ha vanskelig for å vite hva de trenger av profesjonell bistand den første tiden. Av samme årsak følger kriseteamene prinsipppet om pro-aktiv hjelp. De rammede og berørte skal slippe å bruke krefter på å lete etter den riktige hjelpen, i stedet skal hjelpeapparatet selv presentere sine tilbud.

Medlemmene av et kriseteam har vanligvis andre, fulltids, arbeidsforhold. Gode administrative ordninger i kombinasjon med mulighet for faglig oppdatering har vist seg å være faktorer som skaper trivsel og stabilitet i tjenesten. Det er viktig at kriseteamene får tilbud om jevnlig faglig oppdatering og realistiske øvelser. Det arbeides med å etablere nettverk av kriseteam i regioner som naturlig hører sammen. Disse nettverkene skal være ansvarlig for fagutvikling, øvelser og ivaretagelse av kriseteamenes medlemmer. Det første nettverket i Midt-Norge er nå i ferd med å etableres i Møre og Romsdal, etter hvert er det planen å få plass lignende ordninger i Sør- og Nord-Trøndelag.

Medarbeidere