Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

CACTUS – Child and Adolescent Complex Trauma SocietySkriv ut

ACTUS er en tankesmie opprettet og eid av norske kunnskaps- og ressurssentre som driver kompetanseutvikling på områdene traumatisk stress og barn og unges psykiske helse.

Formålet med CACTUS er å utvikle og styrke de representerte sentrenes arbeid knyttet til komplekse traumer – eller utviklingstraumer  – hos barn og unge. Dette er et nytt fagfelt som på flere områder utfordrer tidligere tenkning knyttet til hvordan vi kartlegger og møter utsatte barn og unge, hvor det er ønskelig med en koordinert forståelse og innsats på tvers av sentre og regioner.

Medarbeidere