Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Det regionale nettverket om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd – også kalt REBESSASkriv ut

Det regionale nettverket om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd – også kalt REBESSA.

Nettverket ble opprettet i 2013 og består av følgende instanser: RVTS Midt, Barne-, og ungdomspsykiatrien, Barne-, og familietjenesten Trondheim kommune, Bufetat region midt, Statens barnehus Trondheim og Brøset kompetansesenter. Nettverkets hovedmandat ble da uttrykt slik:

  • «Hovudmandatet til nettverket vårt er å sikra at kompetansen om risikovurdering, utgreiing og behandling av barn som forgrip seg på barn blir holdt vedlike og utvikla i regionen vår.»

I 2015 tok Marita Sandvik ved Brøset kompetansesenter (Sifer Nord) initiativet til å etablere et konsultasjonsteam innenfor SSA. Det fikk navnet Rebessa. Frem til høsten 2017 var konsultasjonsteamet Rebessa og det regionale nettverket delt i 2 ulike organiseringer. Høsten 2017 slo vi oss sammen, og heter nå bare Rebessa.

Rebessa sitt arbeid kan deles inn i 3 hovedområdet. Det ene hovedområdet er konsultasjonsteamet og ev oppfølging ut over konsultasjonen etter felles vurdering. Det andre området er fagutvikling og forskning. Dette skjer i samabeid med andre fagpersoner og universitet. Det tredje området er formidling og kursing.

Det er RVTS Midt ved Oddfrid Skorpe Tennfjord som koordinerer nettverket (Rebessa). Selve konsultasjonsteamet i Rebessa er det Brøset kompetansesenter ved Marita Sandvik som koordinerer. Se www.rebessa.com for mer omtale om konsultasjonsteamet og eget kontaktskjema der. På samme nettside finner du også ulike nettressurser innenfor fagområdet.

Henvendelser om kurs i f.eks. Aim2 utredning og behandling, konferanser og fagdager (f.eks. basiskunnskap om skadelig seksuell atferd og Trafikklyset) kan rettes til Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no mobilnr 41104319.