Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Juss og helseSkriv ut

Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region midt (RVTS- Midt) tok i 2010 initiativ til å opprette et forum hvor en kunne drøfte dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom juss og helse i vold og overgrepssaker, spesielt i familiesaker. En viktig bakgrunnsfaktor for initiativet var kunnskap fra masterprosjekt ”Domstolens vurdering av barns beste ved barnefordeling i familievoldssaker».

Navnet på forumet er «Ressursgruppen juss og helse», vi møtes to ganger i året hvor vi drøfter aktuelle problemstillinger både fra et juridisk og et helse/psykologisk perspektiv. Deltakere i gruppen er lokalt forankret, og består så langt av : Domstol administrasjonen Avdelingsdirektør ved rettsenheten, Sorenskriver i Sør- Trøndelag tingrett, dommer Sør-Trøndelag tingrett, Fylkesnemndsleder,  Førstestatsadvokat, 2 Advokater, 2 Psykiatere, 4 Psykologspesialister, 1. amanuensis Høyskolen i Sør-Trøndelag,, Leder Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Øvrige representanter fra RVTS – Midt: Barnelege, Jurist, Sexolog og Familieterapeut.

Vi møtes en dag to ganger i året, før sommer og før jul. Første del av dagen har vi en innleder om det aktuelle tema, og etter lunsj drøfter gruppen dilemmaer vedrørende tema.

Medarbeidere