Kompetanseheving om arbeid med vold i nære relasjonerSkriv ut

Magne Raundalen åpner kompetansehevingsprogrammet om arbeid med vold, overgrep og traumer i et kommuneperspektiv 31. oktober. Han er spesialist i klinisk psykologi og har arbeidet med mennesker i krisesituasjoner i mange år.

Fra 1991 har han vært knyttet til Senter for Krisepsykologi. Her arbeider han med både barn og voksne som opplever krisesituasjoner. Raundalen har skrevet flere bøker og faglige artikler om og til barn og har i tillegg formidlet moderne barnepsykologi til allmennheten gjennom en rekke avisartikler og kronikker.

Han har i tillegg arbeidet mye med ledelse av terapigrupper for barn. Disse har inkludert barn med krigsopplevelser, barn som lever med vold i familien, fosterbarn og arbeidet sammen med kvinnelige terapeuter grupper for unge jenter som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Hans fokus på barn vil gi oss et perspektiv på vold i nære relasjoner i et livsløpsperspektiv. I tillegg vil advokat Leif Strøm som jobber ved RVTS Midt forelese om Juridiske vurderinger i arbeid med vold.

Målgruppen vil være kommunalt ansatte, studenter og ansatte ved Høgskolen i Molde, krisesenter, politi, familievern, statlig barnevern, SMISO, private barnehager og skoler, NAV, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Les mer om kompetansehevingsprogrammet og meld deg på her