Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Hvordan skaper vi tillit i møtet mellom personer med ulik kulturell bakgrunn?Skriv ut

Se samtalen mellom Thomas Hylland Eriksen og Marie Brøske Söderström om kulturforskjeller i praksis på vår YouTube-kanal RVTS Midt.

-Tilsynelatende greie begreper som kultur, etnisitet, nasjon, minoritet og identitet viser seg å være kompliserte når vi skraper i de. Å problematisere begrepene vi bruker og begrepene vi tenker med er nødvendig for å unngå fordommer og vanetenkning, sier Marie Brøske Söderström, som en innledning til intervjuet med Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved UiO. Söderström er rådgiver og sosialantropolog ved RVTS Midt.

I nettsamtalen kommer de blant annet inn på hvilke muligheter og utfordringer et fleretnisk samfunn gir, og hvor grensen mellom toleranse for forskjeller og enkeltpersoners rettigheter går. Spørsmålet om hvordan vi skaper tillit i møtet mellom personer med ulik kulturell bakgrunn, særlig når det også er ulik maktrelasjon mellom de som møtes, berøres også.

 

Filmopptaket ble gjort i forbindelse med en konferanse om negativ sosial kontroll og æres relatert vold, i november 2020. Konferansen var i regi av Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangs ekteskap og kjønnslemlestelse (region Midt).