Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Gjennomført kursing av Trondheim kommuneSkriv ut

I dag har RVTS Midt gjennomført siste dag av kompetansehevingsprogrammet om vold i nære relasjoner, for kommuneansatte. Deltakerne har blant annet fått høre om hvordan det å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan påvirke hele livsløpet til den som er offer for volden.

Tekst: Unni Skoglund/RVTS Midt. Foto: Lena Knutli

Varaordfører Mona Berger holdt en flott innledning i formiddag og videre snakket psykologspesialist Per Isdal om sekundærtraumatisering. Siste del av dagen gikk med til systematikk i voldsarbeidet, info om ATV Trondheim (alternativ til vold), samt å snakke om hvordan kommunen skal jobbe videre med tematikken.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Denne typen vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og den begrenser den enkeltes livsutfoldelse. Men vold i nære relasjoner er ikke et ensartet fenomen. Det kan være ulike former for vold, volden kan være uttrykk for ulike maktkonstellasjoner og undertrykkingsmekanismer, og volden kan finne sted i ulike nære relasjoner. Kompetansehevingsprogrammet har fokus på hvordan vold i nære relasjoner påvirker individet gjennom hele livsløpet. Hvordan vi som hjelpere kan bistå personer som er utsatt eller utsetter andre for vold i nære relasjoner. Målet med programmet er å gi en felles forståelse på voldens innvirkning, hvordan den påvirker deg som hjelper og hvordan du kan øke din handlingskompetanse.

Kursingen har gått over fire dager og har blant annet involvert ansatte fra avdeling Oppvekst og Helse og velferd. 120 personer var pålogget i den siste økten fredag 8. januar 2021.

– Det har vært spennende og viktig å gjennomføre kompetansehevingsprogrammet, særlig å bli kjent med folk som jobber på ulike nivå både i skole, barnehage, psykisk helse, helsestasjon og liknende, sier kursleder Rita Småvik. Hun er psykiatriske sykepleier og rådigver ved RVTS Midt.

Småvik fremhever at veien til god kommunikasjon og utveksling av kompetanse og erfaring går lettere når folk møter hverandre, personlig, eller digitalt.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode. Vi er takknemlige for at de opplever programmet som interessant og relevant, sier Småvik.

Varaordfører Mona Berger var en av bidragsyterne på siste dag av kompetansehevingsprogrammet. Foto: Rita Småvik