Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Forebygging av vold i nære relasjoner gjennom sinnemestring Brøset modellen.Skriv ut

Regjeringen ønsker å forebygge vold i nære relasjoner ved å øke behandlingstilbudet til voldsutøvere. Det er et større fokus på behandling til begge kjønn og det er et økt fokus på vold gjennom et livsløpsperspektiv.

Et program er Sinnemestring Brøsetmodellen der RVTS’ene samarbeider om å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag nasjonalt. Dette er et tilbud der kommuner kan få utdannet egne terapeuter og dermed bringe kunnskapen inn i egen kommune eller inn i et interkommunalt samarbeid. Sinnemestringsterapeututdanningen er gratis. Programmet har et kognitivt fokus og flere som har gjennomført programmet forteller at de har klart å endre reaksjonsmønsteret sitt til å bli mer hensiktsmessig i forhold til det de opplever som triggere. Familie, kollegaer og andre gir tilbakemedling om at de merker endringen.  Skoler og barnehager hvor de voldsutsatte barna tilbringer tid, merker også positive endringer i barnas adferd ifølge foreldrene.

Det er utdannet over 400 sinnemestringsterapeuter nasjonalt og 33 familievernkontor er representert.

http://www.sinnemestring.no/

Høre innslaget fra NRK radio om familievernkontoret i Drammen