Forebygging av selvskading og selvmord i kommunenSkriv ut

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte fra kommunens helse -og omsorgstjeneste og fra spesialisthelsetjenesten, samt relevante organisasjoner som representerer brukere, pårørende og etterlatte, utarbeidet råd og anbefalinger til kommunene.

Se Helsedirektoratets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/nyheter/forebygging-av-selvskading-og-selvmord-i-kommunen