Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

FN/Nato-veteraner med helseplager etter tjeneste sliter mer over tidSkriv ut

Andelen veteraner med psykiske helseplager øker. Den ferske Afghanistan-undersøkelsen viser at én av ti veteraner hadde psykiske helseplager ved undersøkelsestidspunktet.

Tekst: RVTS Midt/Unni Skoglund.

Høy svarprosent: Over 9000 norske soldater har tjenestegjort i Afghanistan de siste tjue årene. Mer enn 6200 av disse svarte på Afghanistan-undersøkelsen. Foto: Army Amber, Pixabay

Rapporten, som ble lansert i høst, viser at andelen veteraner som sliter psykisk har økt med 2.2 prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen i 2012. Det er Forsvarets sanitet, Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som står bak undersøkelsen.

Det at veteraner sliter mer over tid er sammenfallende med funn fra undersøkelser blant danske veteraner. Samtidig som de fleste har god psykisk og fysisk helse etter tjeneste, kan de største utfordringene etter fullført tjeneste være møtet med det sivile hjelpeapparatet som oppleves som lite koordinert.

Vansker med å se meningen med egen innsats

Det er nå også usikkerhet knyttet til hvordan avslutningen av engasjementet i Afghanistan vil påvirke veteranene.

– Flere veteraner jeg har snakket med forteller om oppgitthet og vansker med å se meningen med egen innsats, etter at Taliban nå har tatt over kontrollen over landet, sier Håkon Stenmark, psykologspesialist ved RVTS Midt.

Stenmark, og andre som jobber med veteraner, er bekymret over hvordan dette vil påvirke langtidsreaksjoner etter tjenesten. – Vi vet fra Vietnamkrigsveteraner i USA at syn på egen tjeneste spiller inn i forhold til psykisk helse i ettertid.

Veteraner som har det strevsomt kan ofte oppleve møte med hjelpeapparatet som krevende.

– Mange av de som sliter opplever at det sivile hjelpeapparatet har mangelfull kunnskap om hvilke belastninger utenlandstjenesten kan innebære, og hvilke ettervirkninger den kan medføre, sier Stenmark.

Psykologspesialist ved RVTS Midt, Håkon Stenmark, jobber tett med veteraner. Foto: Anne-Line Bakken.

Fokus på å øke kunnskapen i hjelpeapparatet

Både veterantjenesten i Forsvaret, og veteranforeningene, jobber aktivt for å øke kunnskapen i hjelpeapparatet.

– Å få etablert veteranplaner i kommunene, samt lokale veterankontakter, er viktig og noe det jobbes videre med. Veterankontaktene vil bidra til å gjøre kontakten mellom veteraner og de kommunale tjenestene bedre. For oss i RVTS Midt er det også en prioritert oppgave å styrke kompetansen til disse veterankontaktene, sier Stenmark.

Fakta om Afghanistan-undersøkelsen

Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge belastninger, psykiske- og kroppslige helseplager og livskvalitet blant norske soldater som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001 til 2020. Alle norske Afghanistan-veteraner til å delta i en digital spørreundersøkelse høsten 2020, og 67,7 % (6220 veteraner) valgte å delta. Et relativt høyt antall veteraner rapporterte om alvorlige hendelser under tjenesten. For eksempel rapporterte 78,0 % at de hadde deltatt i operasjoner i områder med høyt trusselnivå, 43,5 % hadde opplevd å bli angrepet av fienden og 19,5 % opplevde et øyeblikk der de trodde de skulle dø. Det var en tydelig sammenheng mellom belastning og senere helseplager.

Fjellandet: Afghanistan er et fjellrikt land. Mindre enn 10 % av landets samlede areal ligger lavere enn 600 moh. Foto: Erika Wittlieb, Pixabay.