Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Nordiske traumebehandlere mener barn av fremmedkrigere og deres mødre må hentes hjemSkriv ut

Den 6.-7. juni var 150 behandlere, spesialister og forskere innen psykisk helsevern fra Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet på den 21. nordiske konferansen for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger.

Konferansens tittel var «Fra avmakt til styrke», med fokus på bl.a. hvordan man kan fremme flyktninger og asylsøkeres helse og menneskerettigheter.

Fagfolkene som deltok på konferansen er bekymret for barna til nordiske IS-krigere som befinner seg i leire i Syria, og hva som skal skje videre med dem. De mener at våre lands regjeringer snarlig må hente hjem alle barn av nordiske borgere tilknyttet IS, samt deres nærmeste omsorgspersoner.

Konferansen pekte på forskning som viser at for barn som har opplevd eller er rammet av krig og katastrofer er tilstedeværelsen av tilknytningspersoner en av de viktigste faktorene for barnas psykisk helse og rehabilitering. Det ble også vist til uttalelsen til Menneskerettighetsutvalget i Norsk psykologforening, samt fremtredende norske eksperter på barn i krig og psykisk helse, som sier at man ikke skal skille disse barna fra deres mødre eller nærmeste omsorgspersoner. Videre ble det fremholdt at flere norske jurister som er spesialister på utlendingsfeltet og flyktningrett har påpekt at det er uetisk og juridisk galt å skille omsorgsperson og barn i en slik situasjon. Det er et brudd på menneskerettighetene, bl.a. barnekonvensjonen. Den svenske barnelegeforeningen har nylig skrevet til den svenske regjeringen om dette. Det at myndighetene skiller barn fra foreldre som en villet og bevisst handling, er et menneskerettighetsbrudd og grenser opp mot psykisk tortur mot barn, med unntak av i de tilfeller der individuell utredning viser at foreldrene er til skade for sine barn.

Fagfolkene på årets konferanse kommer med en klar oppfordring til regjeringene i de nordiske landene om å følge UNCHRs anbefalinger om ikke å skille foreldre og barn i katastrofer og krigslignende situasjoner, og derved etterleve menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. På bakgrunn av dette oppfordrer de på det sterkeste at regjeringen i Norge, Sverige, Danmark og Finland snarest mulig henter disse barna og deres nærmeste omsorgspersoner hjem.