Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Vold i nære relasjonerSkriv ut

De fleste som blir utsatt for vold eller overgrep kjenner den eller de som utøver volden, derav uttrykket ”nære relasjoner”. Begrepet viser også at man står i et avhengighetsforhold til utøver, noe som forsterker problematikken og konsekvensene av handlingene. Her finner du fagstoff som belyser problemstillinger knyttet til tematikken, inkludert kunnskap og inspirasjon for kommuner som ønsker å lage handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Vold mot eldre 

Vi ønsker å rette fokus på vold mot eldre. Vi ønsker å styrke kunnskapen blandt helse- og omsorgspersonell i forhold til å avdekke og forebygge. Vold utøvd av helsepersonell forekommer også og det antas å være store mørketall innen vold mot eldre. Det å styrke samarbeidet mellom ulike aktører som jobber innen feltet vold i nære relasjoner er viktig. Samarbeidspartnere er familievoldskoordinatorer, voldskoordinatorer, politi, krisesenter, seniorråd, kommuner og utviklingssentrene for hjemmebaserte tjenester/sykehjem.

Det å få flere kommuner til å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner vil kunne være med å synliggjøre kommunenes ressurser og tiltak knyttet til vold mot eldre.

Medarbeidere