Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Seksuelle overgrepSkriv ut

Med seksuelt overgrep menes alle former for seksuell krenkelse en person kan utsettes for. Dette innbefatter alt fra kontaktovergrep med samleie, til krenkelser uten fysisk kontakt som for eksempel seksualisert tilsnakk og fremvisning av pornografi. Overgrepet gjøres mot den utsattes vilje, eller den utsatte ikke er samtykkekompetent.

Voldtekt er en form for seksuelt overgrep hvor noen skaffer seg seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler, eller utnytter noen som er ikke i stand til å motsette seg.

Seksuelt overgrep mot et barn betyr at vedkommende blir involvert i seksuell aktivitet som det ikke forstår eller er moden for, eller som strider mot lover og normer i samfunnet. Barn kan misbrukes både av voksne og andre barn, som innehar en maktposisjon.

Incest er seksuell aktivitet mellom et barn og nære familiemedlemmer (søsken, foreldre, besteforeldre) eller personer i en foreldrerolle (steforeldre).

Publikasjoner

Barnemedisinens rolle i overgrepssaker

Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv

Stortingsmelding 15: Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve.

Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 – 17).

The Adverce Childhood Experience Study: Linking childhood trauma to long term health and childhood consequences.

Medarbeidere