Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

OvergripereSkriv ut

Personer som begår seksuelle overgrep blir vanligvis benevnt som seksuelle overgripere. Seksuelle overgrep er handlinger preget av fysisk eller psykisk maktbruk, de krenker den utsattes seksuelle integritet, og de er straffbare. Overgrepene kan være rettet mot både barn og voksne. Graden av fysisk vold varierer, men seksuelle overgrep regnes alltid som voldelige handlinger. Noen overgripere misbruker et stort antall ofre, mens andre misbruker bare én eller noen få.

Menn som begår seksuelle overgrep mot barn blir ofte betegnet som pedofile. Forskning og klinisk praksis viser at også personer som ikke er seksuelt tiltrukket av barn kan misbruke barn seksuelt. Ut fra den kunnskapen vi har i dag er det grunn til å tro at flertallet av overgriperne selv har vært utsatt for psykiske skader eller andre alvorlige belastninger tidlig i livet. Dette betyr imidlertid ikke at de er fritatt for personlig ansvar for sine handlinger, men det betyr at de trenger profesjonell hjelp for slutte å begå overgrep.

Alle som soner dom for seksuelle overgrep i Norge får tilbud om behandling under soningen. Utenfor fengslene er det noen få psykologer og sexologer i de største byene som tilbyr behandling til overgripere.

Medarbeidere