Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

VoldSkriv ut

Omfanget av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt er så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp. Fagfeltet er preget av stor grad av tverrfaglighet. Erfaring og forskning viser at god samhandling mellom de ulike aktørene er viktig for at sakene skal bli håndtert på en god måte. Vi bidrar derfor til nettverksbygging og samarbeid.

Samarbeidspartnere er familievoldskoordinatorer, voldskoordinatorer, politi, krisesenter, seniorråd, kommuner og utviklingssentrene for hjemmebaserte tjenester/sykehjem og KUN(senter for kunnskap og likestilling).

Medarbeidere