Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

TraumeforståelseSkriv ut

Å bli utsatt for traumatiske livshendelser kan for noen føre til en rekke psykiske og mellommenneskelige vansker. Den vanligste psykiske lidelsen etter å ha opplevd traumatiske livshendselser er posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Traumatiske livshendelser er også forbundet med depresjon, angstlidelser, dissosiative symptomer, psykotiske lidelser og personlighetsforstyrrelser. Nyere traumeforståelse inkorporerer kunnskap fra en rekke fagområder som utviklingspsykologi, nevrovitenskap, traumepsykologi med flere. Her kan du finne utfyllende informasjon om nyere traumeforståelse og behandling av traumerelaterte psykiske vansker og lidelser.

Publikasjoner

Interne

Randomiserte kontrollerte studier av psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelse

Voldtekt kan forebygges

For travelt for traumer

Stenmark – Traumeforståelse gjennom tidene

Narrativ eksponeringsterapi

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD

Psykososial oppfølging av voksne utsatt for seksualisert vold

Psykologisk behandling av PTSD – Status og utfordringer

Eksterne

Voldtekt: Vanlige reaksjoner

Voldtekt: Hvordan kan du hjelpe?