Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Traumatiske hendelserSkriv ut

Såkalte ”potensielt traumatiske livshendelser” er hendelser som er av en slik art at de utgjør en særlig risiko for at de som utsettes for dem utvikler psykiske lidelser, som for eksempel posttraumatisk stresslidelse, som en følge.

Dette kan være enkelthendelser, som for eksempel trafikk- eller arbeidsulykker, blind vold, overfallsvoldtekt, eller naturkatastrofer. Det kan også være mer vedvarende hendelser, som gjentatte seksuelle overgrep, tortur, vold i nære relasjoner, krigsopplevelser med flere. Mens man tidligere antok at få mennesker opplevde potensielt traumatiske livshendelser og at flerparten av utsatte utviklet psykiske lidelser i etterkant, vet vi i dag at de fleste vil oppleve en eller flere potensielt traumatiske livshendelser i løpet av livet, men at kun et mindretall vil utvikle psykiske lidelser som en følge.

Publikasjoner

Eksterne

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Oppfølging i kommunene av personer som har vært berørt av ulykker og katastrofer

Oppfølging i psykisk helsevern av personer som har vært utsatt for ulykker og katastrofer