Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Traumatisk stressSkriv ut

Noen hendelser er av en slik karakter at de gir langvarige og alvorlige konsekvenser for den som utsettes for dem. Slike hendelser kalles ofte for traumatiske hendelser eller man sier at de gir traumatisk stress. Det betyr at hendelsen belaster oss (stresser oss) på en slik måte at den hemmer vår daglige funksjon.

Slike hendelser kan være plutselige, som brå død, ulykke, voldtekt eller terrorhendelser. Andre slike hendelser er langvarige og gjør at man lever i en konstant tilstand av stress. Dette er hendelser som partnervold, å være vitne til vold, utsatt for seksuelle ovegrep og det å leve i krig og på flykt. Nyere forskning viser hvordan det å være utsatt for traumatisk stress gir endringer i hjernens funksjon, men også hvordan behandling kan hjelpe dem som er rammet. Traumeminnene kan integreres på en slik måte at de blir håndterlige, og livet kan igjen kjennes meningsfullt og trygt.

På denne siden finner du fagstoff som gir innsikt i hva traumer er, hvilke konsekvenser de kan ha for den utsatte, samt hvordan traumer kan behandles . Alle medarbeidere ved RVTS Midt har kunnskap om traumer og traumatisk stress som en sentral del av sitt arbeidsområde.

Lenker

Nasjonale kompetansemiljø

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Senter for Krisepsykologi

 

Internasjonale kompetansemiljø

European Society for Traumatic Stress Studies

International Society for Traumatic Stress Studies

National Child Traumatic Stress Network