Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Sorg og sorgstøtteSkriv ut

Sorg er en naturlig reaksjon når vi mister noen vi er glade i. Sorgreaksjoner både hos barn og voksne vil på mange måter ligne hverandre med savn, lengsel og gråt. I Norge er det 12-14000 etterlatte ved selvmord årlig. Det er sønner, døtre, ektefeller, mødre, fedre, annen familie, kolleger og naboer som mister noen nære. Sorg kan komme til uttrykk gjennom fysiske reaksjoner, følelsesmessige reaksjoner og tankemessige reaksjoner.

Mange lever videre mens de er i sorg uten store endringer i sitt daglige liv, mens andre opplever å være i en krise. Denne belastningen er for noen en uhåndterlig situasjon man ikke mestrer ut fra tidligere kunnskap og erfaring. For mange vil god støtte fra familie og venner være avgjørende i sorgprosessen, men i noen tilfeller kan sorgen være komplisert, utsatt eller fraværende og det kan være nødvendig med profesjonell hjelp for å komme seg videre i livet.

RVTS gir faglig råd og veiledning til profesjonelle og frivillige hjelpere.

Relaterte lenker

LEVE landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Å arbeide i kriseteam; Barn og unge

Hva skal vi si til barn etter selvmord

Senter for krisepsykologi; om selvmord

Senter for krisepsykologi; om vanlige sorgreaksjoner hos barn

Helsedirektoratets veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

E-læringsprogrammet ”Når krisen rammer”

Fagbok

Hva skjer når vi dør? Å snakke med barn om døden.

Publikasjon

De sørgendes land;

Til deg som har mistet noen i selvmord