Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Forståelse av selvmordsproblematikkSkriv ut

Selvmordsatferd kan forstås fra mange faglige og teoretiske ståsteder, for eksempel psykologi, psykiatri, sosiologi, biologi, eller antropologi. I de senere år er det lansert en rekke forklaringsmodeller som forsøker å integrere komponenter fra flere av disse i én teori. Felles for dem alle er imidlertid at ingen av dem fullt ut bidrar til en helhetlig forståelse av hva selvmordsatferd er eller handler om. Bakgrunnen for en selvmordshandling er alltid kompleks og selv om det kan være mange fellestrekk, er enhver selvmordshandling unik og må forstås ut fra både individuelle og kontekstuelle faktorer i samspill.

Det at bakgrunnen for selvmordsatferd er kompleks må imidlertid ikke misforstås dit hen at det å forebygge et selvmord trenger å være komplisert. I mange tilfeller er det ikke så mye som skal til for at en person som har tenkt på å ta sitt eget liv kan ombestemme seg. Derfor kan alle bidra til å forebygge selvmord.

Lenker

Hva forteller et selvmord oss

En farlig diskurs ved forståelse av selvmord

Er det farlig å snakke med folk om selvmord? 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/tidsskrift/2010/nr2/Hammerlin_lidelse.pdf

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading

Publikasjoner

Control in life – and in death. An understanding of suicide among the elderly. 

Hva er meningen? Selvmordsatferd som kommunikasjon

«Why do they become vulnerable when faced with the challenges of old age?» Elderly people who committed suicide, described by those who knew them.

Tales of biographical disintegration: how parents make sense of their sons’ suicides.

A theoretical model for interpreting suicidal behaviour as communication.

Litteratur

Litteraturliste – forståelse av selvmord

Definition of suicide.

Suicide among young men: Self-esteem regulation in transition to adult life.

Exploring vulnerability to suicide in the developmental history of young men