Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

ForebyggingSkriv ut

Årlig skjer det ca 500 selvmord i Norge og 10-20 ganger så mange gjør selvmordsforsøk. For noen kan den psykiske smerten bli så uutholdelig at selvmord kjennes som eneste utvei. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der indre og ytre belastninger over tid ikke har latt seg endre eller løse på en måte som gjør livet grunnleggende bedre. Tidlig oppdagelse av selvmordstanker og eventuelt selvmordsplaner er derfor viktig for å iverksette forebyggende tiltak.

Det er mange årsaker som ligger til grunn for at en person velger selvmord. For å lykkes i det forebyggende arbeidet er det av betydning å ha fokus både på individ og samfunnsnivå. RVTS gir undervisning, råd og veiledning til de som profesjonelt eller frivillig møter selvmordsnære mennesker slik at de skal gjenkjenne faresignaler, yte førstehjelp og henvise videre til utredning og behandling. Oppfølging og ivaretakelse av pårørende og etterlatte ved selvmord inngår også i dette arbeidet.

Relaterte lenker

Helsedirektoratets retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Helsebiblioteket, råd for forebygging av selvmord og selvskade

Førstehjelp ved selvmordsfare, Undervisningsprogrammet VIVAT

Informasjon om VIVAT selvmordsforebygging sitt kurs safeTALK

VIVAT- Kurslederkurs

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

 

 

Publikasjoner

Selvmord er ikke akseptabelt og kan forebygges: Holdninger til selvmord og selvmordsforebygging i Norge. Heidi Hjelmeland og Birthe Loa Knizek.